Ceník prodeje palivového dřeva formou samovýroby v městských lesích:

dřeviny

druh těžby

hmota kmene

do 0,29 m3

hmota kmene

do 0,69 m3

hmota kmene

nad 0,69 m3

jehličnaté

bez rozlišení

121,- Kč

242,- Kč

363,- Kč

jehličnaté

roztroušené do 3 prm

  61,- Kč

121,- Kč

182,- Kč

listnaté

bez rozlišení

121,- Kč

242,- Kč

363,- Kč

listnaté

roztroušené do 3 prm

  61,- Kč

121,- Kč

182,- Kč

Prm = prostorový metr

Ceny jsou uvedeny v Kč/prm včetně DPH 21 %.

Objem středního kmene je dán jeho středovou tloušťkou v cm a délkou v m.

Samovýrobu je nutno dojednat s revírníkem městských lesů - p. w5m.Cuef-imMFYqv6.z, tel. : 602 305 588.

Ceník byl schválen Radou města Mšena dne 27.7.2011.