Zemědělská obec (310 m), na výšině 10 km severovýchodně od Mělníka. Kostel sv. Václava – dominanta krajiny – barokní z l. 1752-54, postavený podle návrhu A. Luraga. Zařízení barokní z 2. pol. 18. stol. Fara údajně z r. 1725 – barokní. Evangelický toleranční kostel z r. 1786 s empírovou farou. Na evangelickém hřbitově socha Inteligence od J. Mařatky z r. 1909 nad hrobkou rodiny Kučerovy. Dílčí výhledky na Polabí a Podřipsko.
   Okolí: Harasov, Kokořín, Klemperka.