O přiblížení k nejvyššímu kopci Kokořínska se postará mšenská lokálka, vystupuje se na zastávce Skramouš, kde začíná modrá turistická značka, přes ves a Bízovou roklí vede do Lobče. Centru se vyhýbá, kdo chce vidět barokní zámek a farní kostel, musí si odskočit po silnici hezky do kopečka. Lobeč je rodištěm i místem posledního odpočinku spisovatele Eduarda Štorcha, okolí vsi je dějištěm Minehavy, jednoho z jeho prehistorických románů.

RozhlednaDál cesta stoupá přes les k Nosálovu, ten míjí i s jeho nejzachovalejší lidovou architekturou v širokém okolí, chcete-li si prohlédnout roubené chalupy s pavlačemi a empírovými branami ve stínu 200 let starých lip, musíte si udělat odbočku v místě, kde turistická trasa kříží silnici. Přidáte si tak dva kilometry navíc, ale můžete se za ně i odměnit v poutníky milované nosálovské hospodě. Získanou energii vzápětí zužitkujete, čeká nás stoupání na nejvyšší bod Kokořínska, 508 m vysokou Vrátenskou horu. Kousek od jejího vrcholu stojí už třetí sezónu nová rozhledna - nahradila starou hasičskou věž, kterou sem v roce 1893 přestěhoval Okrašlovací spolek ve Mšeně a která se roku 1903 díky zanedbané údržbě zřítila. Nová, 42 m vysoká věž nabízí rozhled ze zastřešené plošiny ve výšce 24 m , za výstup po 126ti schodech vás odmění pohledem na celý Máchův kraj i sousední Český ráj na pozadí Krkonoš a Jizerek.

Z Vrátenky pokračuje modrá značka přes samotu Na Fučíkovském k Housce. Zámek je po letech opět přístupný veřejnosti, i když prochází postupnou rekonstrukcí. K vidění je tu gotická kaple se vzácnými freskami, prévet, kde jen úzké prkénko dělilo naše předky od pádu do hlubin či hradní studna, jejíž voda byla ještě nedávno přichucena kyselinou, prosakující až sem z několik desítek kilometrů vzdálených uranových dolů u Ralska. Po prohlídce si ještě zajdeme po červené odbočce na Zámecký vrch s vyhlídkou a zbytky kostela a pak budeme pokračovat zase po modré. Do Dolní Housky ztratíme výšku a tak zase musíme stoupat, z Týnského dolu na Smrkový hřeben. Přejdeme silnici do Bořejova a po Kočičím hřbetě se dostaneme až na vrchol Velkého Beškova - rozhled tu nečekejte, mohutné buky, typické pro zdejší smíšené lesy jej spolehlivě zakrývají.

Starý BernštejnZbývající část cesty už je pořád s kopečka, nad Panskou vsí se otevře výhled na Dubou a Starý Berštejn, pod kterým pramení Liběchovka, do jejíhož údolí nás teď vede naše modrá průvodkyně. Vlevo míjíme úzkou soutěsku, kterou potok proniká k Rozprechticím. V Nedamově je možnost vykoupat se v Černém rybníku a pak už zbývá jen poslední z dnešních jednadvaceti kilometrů, na autobusové nádražíčko v Dubé, odkud odjíždí autobusy do Mělníka a Prahy.