Ves (300–340 m), 6 km severových. od Mšena. Zámek v horní části vsi, barokní z r. 1654, přestavěn r. 1724 a 1883. Po 2. světové válce rehabilitační odbočka pražské léčebny neuróz, po r. 1989 zámek vrácen původním majitelům (rodina Šimonkova).
   Kostel Povýšení sv. Kříže (rovněž v horní části vsi) původně gotický, ve 14. stol. připomínán jako farní, přestavěn r. 1532, obnoven barokně. Na vnější jižní stěně lodi zazděna pískovcová deska s letopočtem 1532 a se jménem Husovým. Rodiště skladatele V. E. Horáka (1800–1871) a působiště spisovatele Eduarda Štorcha (1878–1956), jednoho z objevitelů místních archeologických nálezů, dějiště jeho románu Minehava. Spisovatel zde je i pohřben.
   Okolí: Vrátenská hora (rozhledna), Housecké vrchy.

Stránky obce - http://www.obeclobec.cz/.

Muzeum E. Štorcha v Lobči (ext. odkaz)