Základní organizace Českého svazu včelařů ve Mšeně u Mělníka má bohatou historii. Datum jejího vzniku spadá do sedmdesátých let devatenáctého století. V roce 1873, 23. března v 10 hodin dopoledne v hostinci čp.35 u p. Matěje Kresa ve Mšeně byl dán návrh k založení včelařské organizace. Bývalý purkmistr (a hodinář) Karel Červenka s učitelem Josefem Kalitou se domluvili a již 15.3.1873 pozvali na setkání včelaře z nejbližšího okolí. Přesvědčili je o potřebě “zříditi takový spolek, aby ku zvelebení včelařství v krajině naší se přičinil”. Této přípravné schůze se zůčastnilo 17 včelařů, jejichž jména, povolání i bydliště jsou na zachovaných originálech archivovoaných listin. Jsou to tito včelaři:

 1. Matěj Kres, hostinský, Mšeno
 2. František Andelt, rolník, Mšeno
 3. František Rokos, rolník, Mšeno
 4. František Týzner, rolník, Mšeno
 5. Václav Kvajznar, rolník, Skramouš
 6. Josef Uhlíř, rolník, Sedlec
 7. Stanislav Bednář, rolník, Kokořín
 8. Václav Polívka, rolník, Sedlec
 9. František Karter, knihař, Mšeno
 10. Jam Vojtěch Štolc, Mšeno
 11. Jan Medonos, stavitel, Mšeno
 12. M. B. Maudr, správce, Stránka
 13. Josef Šimonek, rolník, Stránka
 14. Jan Štolc, rolník, Ledce
 15. Josef Blaštěcký, evangelický učitel, Velký Újezd
 16. Josef Kalita, učitel, Mšeno
 17. Karel Červenka, hodinář, Mšeno
 • Ze schůze konané 23.3.1873 vyšlo toto usnesení:
 1. že si přejí zařídit spolek včelařský
 2. zvolen byl ustavující výbor a dán mu úkol zajistit stanovy a svolat schůzi včelařů, aby mohly být stanovy přijaty
 3. příští členská schůze má stanovit roční členský příspěvek a každý účastník má napřed na předběžné výlohy zaplatit 1 zlatý
 • Již 30.3.1873 byl zvolen přípravný výkonný výbor (sedmičlenný):

Jan Štolc, Ledce - zvolen předsedou
Josef Ložek, Mělnické Vtelno
Josef Černý, Choroušky
Karel Červenka, Mšeno - zvolen pokladníkem
Jan Medonos, Mšeno
Matěj Kres, Mšeno
Josef Kalita, Mšeno - zvolen místopředsedou a jednatelem

 • 11.5.1873 vydali provolání k okolním včelařům o svém úmyslu
 • 16.5.1873 projednali upravené stanovy spolku, předání stanov ke schválení místodržitelům do Prahy a schválení navrženého výboru členské schůze. Jednali pohotově!
 • 17.5.1873 odesílají hejtmanství do Mnichova Hradiště “STANOVY VČELAŘSKÉHO SPOLKU VE MŠENĚ”. Ty jsou rozděleny do 25 paragrafů a jsou napsány skvělou češtinou!

Obsahují: účel spolku, členství, hlášení schůzí, řízení výroční schůze, náplň funkcí, vstup a vystoupení ze spolku, řešení rozepří mezi členy, počet schůzí do roka, hlasování, přijímání pošty, zánik spolku, dohled nad činností.

 • 30.8.1873 místodržitelství v Praze potvrdilo STANOVY.
 • 11.11.1873 hejtmanství v Mnichově Hradišti vrátilo stanovy s žádostí o doplnění seznamu včelařů a podávání zprávy o činnosti 1x ročně.


Založení včelařského spolku ve Mšeně se stalo příkladem a inspirací pro ostatní včelaře v okolí.