Logo ČSV   Základní organizace Českého svazu včelařů ve Mšeně je součástí celostátní organizace Českého svazu včelařů. Je občanským sdružením pro fyzické i právnické osoby jako chovatele včel, včelařské odborníky a ostatní zájemce o včelařství. Je právnickou osobou.

   Členství ve svazu je dobrovolné. Za člena může být přijat každý občan ČR, který dosáhl věku 10 let, bydlí na území České republiky, souhlasí se Stanovami a zaváže se je plnit. S přijetím nezletilého musí souhlasit jeho zákonný zástupce. Cizí státní příslušník, který se zdržuje ne území ČR v souladu s právními předpisy se muže také stát členem ČSV.

 

Historie včelařského spolku

Ze života spolku

Externí stránky o včelách     Včelaři z Dubé a Doks