V sobotu dne 10. května  se konaly na břehu rybníků Černík a Jezero rybářské závody. Už v pět hodin ráno se začalo s přípravami. Uzení, chystání se na příchod dětí, které měly začít závodit již od šesti hodin. Přihlásilo se 9 děvčat a 23 chlapců. Vylosovali si stanoviště a čekali jen na pokyn k rybolovu. Závodili o největší počet bodů a délku ulovených ryb. Celkem se z vody vytáhlo 10 kaprů a několik plevelných rybek. Nejdelší ulovil Lukáš Sobotka 62 cm. Podle tradice ho dostal po skončení závodu nejmladší rybář David Vokolek.

Po skončení závodu se sečetly výsledky a vyhlásili vítězové:
1/ Josef Hulínko 238 bodů 
2/ Jiří Librcajt 196 bodů 
3/ Petr Jakovec 161 bodů
Také jedna dívka se umístila na krásném 5. místě Eliška Sobotková 139 bodů.
Děti si domů odnesly diplomy a upomínkové předměty a pro ty méně úspěšné se našla i cena útěchy v podobě pamlsků.
           

V odpoledních hodinách se na březích rybníků scházeli dospělí, kterých se k závodům dostavilo 76. Stejně jako děti si vylosovali stanoviště a úderem čtrnácté hodiny závody začaly. Závodníci se mohli občerstvovat během závodu pivem, limonádou a pochutnat si na uzených klobáskách, kaprech a kuřecích stehnech. Závody byly ukončeny v devatenáct hodin.

Počítalo se, uklízelo rybářské vybavení a čekalo na výsledky závodů:
1/ Aleš Weigend 670 bodů
2/ Jan Rympl 283 bodů
3/ Luděk Roušal 219 bodů
Víězové si odnesli diplomy a věcné ceny, které si závodníci vybírali podle umístění.
           

Poté na hrázi zavládla volná zábava u ohně, doprovázena kapelou. Všichni se dobře bavili, v rybníku však skončili dva rybáři, kteří zřejmě chtěli být rybkám co nejblíž.