Událost roku 2004 – rybářské závody.

   Tak se sešel rok s rokem a máme za sebou rybářské klaní - kdo nachytá více ryb.
   Rybářské závody pro děti začaly v šest hodin ráno a v tu dobu již nedočkavě očekávalo první soutěžní nahození na 43 dětí, z nichž nejmladší byla Sonička Pešanová ze Mšena, věk 4 roky. V půl deváté byla odtroubena přestávka na občerstvení, kde každé ze soutěžících dětí dostalo zdarma pití a buřta. Posíleny pokračovaly děti v perném závodě, který skončil v jedenáct hodin. Každý ze soutěžících dostal na závěr odměnu. A kdo že byli ti nejlepší ?
1. místo obsadil Jiří Marek z Mělníka, celková délka ulovených ryb představovala 487 cm.
2. místo - David Brynda z Mělníka nachytal celkem v součtu 400 cm ryb.
3. místo - Jaroslav Matějka z Vavřinče, celkový součet úlovků 317 cm.

   Závody dospělých rybářů byly odstartovány ve tři hodiny a končily v osm hodin. Čelní místa obsadili mšenští rybáři a to následovně :
1. místo - František Šulc st. ze Mšena, celková délka úlovků 116 cm.
2. místo obsadil Jan Martínek ze Mšena, nalovil celkem 80 cm.
3. místo - Jiří Hruška z Přívor, celkem 72 cm úlovků.

   Celkem se zúčastnilo 37 rybářů ze širokého okolí. Musíme upozornit, že u dětí se měřily všechny ulovené ryby, ale u dospělých rybářů se měřily pouze ryby délky větší než 25 cm. Po vyhlášení výsledků závodů odstartovali svůj maraton písniček Miloš Jíra a Hanka Hrubá, kteří hráli k poslechu i k tanci až do rána. Závěrem dovolte, abychom srdečně poděkovali všem sponzorům, kteří věnovali ceny. Velké poděkování patří též členům spolku rybářského, kteří se organizačně podíleli na zabezpečení závodů.

Petrův zdar !

Andelt Jiří