Ceny povolenek

Celoroční povolenky

Kategorie

Cena A
odpracované
brigádnické hodiny

Cena B
neodpracované
brigádnické hodiny

Děti (do 15 let věku)

200 Kč

400 Kč

Celoroční povolenky

 Kategorie

Cena A
členové rybářského spolku 

Cena B
Nečlenové rybářského spolku 

 Dospělí

 400 Kč

Odpracované
brigádnické hodiny
500 Kč

 Neodpracované
brigádnické hodiny
1000 Kč


Krátkodobé povolenky

pro děti na prázdninách nebo dospěláky na dovolené

Kategorie

Období

Cena

Děti (do 15 let věku)

1 den

100 Kč

 

1 týden

200 Kč

 

1 měsíc

300 Kč

Dospělí

1 den

200 Kč

 

1 týden

400 Kč

 

1 měsíc

500 Kč

 

Povolenka k rybolovu není přenosná na jiné osoby.
Platí pouze pro osoby, jejichž jméno je napsané na povolence.

POZOR!!!
Vzhledem k tomu, že se rybářská povolenka kupuje v době, kdy ještě rybář nemá možnost odpracovat požadované brigádnické hodiny =

********************
...10 hodin pro rok 2010
********************


zaplatí tedy za povolenku plnou cenu, tj. 800 Kč a po odpracování brigádnických hodin mu bude na základě potvrzení vráceno 400 Kč.

Potvrzení o počtu odpracovaných brigádnických hodin vystavuje p. Houžvic a p. Havlák. Nárok na vrácení 300 Kč uplatní každý v místě, kde zakoupil povolenku k rybolovu.


Prodej povolenek (viz mapka níže)
p. Andelt, Elektroslužby, nám. Míru
p. Houžvic, hodinářství, nám. Míru
p. Havlák, Růžová ulice

mapka Mšena a prodejních míst ryb. povolenek