Místní sdružení Občanské demokratické strany bylo ve Mšeně založeno v dubnu 1991, nedlouho po rozštěpení nezávislé politické platformy Občanské fórum. Prvním předsedou ODS byl zvolen pan Josef Vyhlas, místopředsedou pan Miroslav Prieložný. Členskou základnu pak tvořili převážně zdejší podnikatelé a pravicově smýšlející občané. V následujícíchch letech převzali funkci předsedy MS ODS pánové Ladislav Ernst, Miroslav Šimonek a Vladimír Wasyliw. 

V současné době vykonává funkci předsedy ODS pan Václav Novák, místopředsedou je pan Vladimír Wasyliw. Radu MS ODS pak ještě doplňuje paní Jana Švecová. Místní sdružení má v současnosti osm členů. 

V komunálních volbách pro období 2002 – 2006 získala ODS ve Mšeně 29,14 % hlasů, v městském zastupitelstvu zasedli tři její kandidáti, kteří postupně zastávali funkce místostarosty, předsedy finančního výboru, či člena komise cestovního ruchu.      


Do komunálních voleb pro období 2006 - 2010
 nominovala ODS patnáctičlennou kandidátku, ve které mimo jiné figurovali tři stávající zastupitelé a šest členů místního sdružení ODS. V těchto volbách získala ODS ve Mšeně 31,05% hlasů. Do zastupitelstva a dalších orgánů města Mšena byli zvoleni tito kandidáti:

Václav NOVÁK - místostarosta, Jana ŠVECOVÁ - radní, Jiří GUTTENBERG - předseda finančního výboru, Jiří FANTA - zastupitel, Karel PÍČ - zastupitel.

Kandidátka ODS a volební program pro komunální volby 2006

Podrobné informace o zisku hlasů jednotlivých kandidátů naleznete zde


V komunálních volbách pro období 2010 – 2014
získala ODS ve Mšeně 27,54% hlasů, v městském zastupitelstvu zasedla paní Jana ŠVECOVÁ, pánové Jan RAŠOVEC, Jiří FANTA, a Jiří GUTTENBERG, který působil zároveň jako předseda finančního výboru.

Do kontrolního výboru zastupitelstva pak byla zvolena paní Jana ŠVECOVÁ a pánové Jiří FANTA a Václav NOVÁK .  

Komunální volby 2010 - kandidátka (851.1 KB)


Do komunálních voleb pro období 2014 – 2018

nominovala ODS pouze desetičlennou kandidátku, získala 10,74% hlasů a v městském zastupitelstvu zasedl její jediný kandidát - pan Karel PÍČ. Ten však byl zárověň zvolen i do funkce místostarosty města.

Ve finančním výboru pak pracuje pan Václav DVOŘÁK, v komisi Místní agendy 21 pan Karel PÍČ a paní Jana ŠVECOVÁ.