Vážení občané,

rok opět rychle utekl a znovu je tu vánoční čas. Konec roku bývá v pracovním životě poznamenán snahou stihnout dokončit rozpracované věci, u jiných je příčinou stresu nákup dárků pro své blízké, další se trápí s vánočním úklidem a přípravou svátečních pochutin. Pak ovšem přijde den „D“ a vše se zklidní, přijde ta pravá sváteční pohoda a čas na své blízké a na rozjímání. Věřím, že nejsem sám, kdo se na ten okamžik velmi těší.

Ve městě se zastaví na pár měsíců všechny stavby a bude čas nabrat síly na příští rok. Ten nebude lehký, čeká nás dokončení mnoha rozpracovaných věcí, zejména však náročná rekonstrukce Boleslavské ulice, která konečně na jaře naplno začne. Věřím, že i toto nepříjemné období zdárně překonáme a koncem příštího roku bude značná část města v novém kabátě. Na podzim přijdou volby a po nich další stavby nového vedení města, neboť je co opravovat a budovat ještě na mnoho let. Věčný koloběh života.

Přeji Vám pěkné a klidné prožití svátků vánočních, pokud možno se svými blízkými, chvíle pohody a odpočinku. Do nového roku nám všem přeji toleranci, ohleduplnost, úctu jeden k druhému, mnoho sil a stálé zdraví. Dětem přeji samozřejmě co nejdříve sníh a led na bruslení!

Martin Mach, starosta města

(12/13)