Rozvojové dokumenty města

Deklarace Mšeno - Zdravé město

- Usnesením číslo 9 z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 18.12. 2013

schválilo aktualizaci Strategického rozvojového plánu města Mšena na roky 20014-2019

Záznam z plánovacího setkání se žáky ZŠ (822.0 KB) k tématu renovace "Cinibulkovy stezky" ze dne 17.2.2009

Záznam ze setkání realizačního týmu (146.0 KB) k zahájení projektu komunitního plánování sociálních služeb, jako nástroje pro zvyšování kvality života obyvatel Mšena a mikroregionu SOK ze dne 3.4.2009

Uvítáme zájemce z řad občanů, kteří by se rádi podíleli na tvorbě a realizaci tohoto projektu.

 

 Externí odkazy :    www.nszm.cz     www.dobrapraxe.cz