Ves (280–320 m), 9 km jihovýchodně od Dubé, v Konrádovském dole, dříve převážně německy osídlená. Lidové stavby – vesměs roubené. Bývalý mlýn zvaný Palác, tesaný ve skále (dnes soukromý pozemek). V okolí horolezecké objekty v pískovcích. Obecní úřad Blatce.