Údolí protékané horní tokem potoka Pšovka od Blateček k Ráji. Po jeho obou stranách i bočních údolích pískovcové skály, často s horolezeckými terény. Rekreační roubené chalupy. Vsi Blatečky, Konrádov, Tubož.