Nejznámější útvary selektivního větrání pískovců. Jejich vznik je podmíněn výskytem tvrdých železitých pískovců až slepenců, které v horní vrstvě silné až 1 m tvoří „poklice“, jež kryjí spodní část pískovce měkčího. Měkký pískovec je deštěm i větrem rozrušován, zatímco tvrdá vrstva nahoře odolává. 
   Nejvýraznější „pokličky“ jsou nad Kokořínským dolem, při vyústění rokle zvané Močidla (chráněný přírodní výtvor, parkoviště 100 m), na trasách 0004, 1082 a 1081.
   Další, tzv. Jestřebické pokličky, se nacházejí 1 km západně od Vojtěchova nad Vojtěšským dolem, na trase 3027.
   V blízkosti obojích se nacházejí tzv. zárodečné tvary – méně vyvinuté formy těchto zajímavých útvarů.

Foto : Michal MěšťanPoklička