Přírodní rezervace na vyvřelé kupě (577 m) v sousedství Velkého Bezdězu s hradem. Vrch je porostlý lesem pralesního charakteru, v jehož staletých bučinách se vzácně objevuje brouk tesařík alpský jako na jediné lokalitě v Čechách.