Malebná vodní plocha mezi Dolinou a rozcestím U Grobiána (zvaná též Kokořínská tůň nebo Kačírek). Bohaté vodní rostlinstvo, hnízdiště vodního ptactva, výskyt chráněného raka říčního.