Roztroušená ves (210 m), 9 km severně od Liběchova, v údolí Liběchovky, při hlavní silnici. Připomínány ve 14. stol. Lidová architektura: Ukázky brázděného a roubeného patrového domu. Při vedlejší silnici směrem k Brocnu místo seskoku patnáctičlenného výsadku pod velením majora P. A. Kaniščeva (v noci na 26. 3. 1945), výsadek zpozorován místními občany, prostor uzavřen a prohledáván četnictvem, policií a domobranou, deseti parašutistům se podařilo uprchnout z obklíčení do oblasti Zahájí a později Řepína (výsadek základem skupiny, pozdější partyzánské brigády Národní mstitel). Obecní úřad Medonosy.
Okolí: Království, Medonosy, Tupadly, Želízy.