Pan správce přinesl do muzea hraček ztracené elfí miminko

Vážení přátelé, hlásíme se vám opět ze Starých krásností. Říkali jsme si, že už je na čase představit vám našeho pana správce. To víte, muzeum musí někdo řídit, my taky vždycky nemáme čas. A tak jsme pověřili pana správce důležitými úkoly.

1. Udržovat v kolektivu stále dobrou náladu. Je to velmi důležité, protože to, jak se tváří osazenstvo muzea, se pak odráží v pocitech návštěvníků. A my chceme, abyste měli vždy úsměv ve tváři.

2. Udržovat pořádek uvnitř i okolo muzea. Tak zde, prosím, pan správce jmenoval jako hlavní kápo slečnu Ervínu. Slečna má na starosti úklid a pořádek. Jejími hlavními pracovními nástroji jsou kbelík, smetáček a lopatka a v neposlední řadě její vyřídilka. Panenky si nedovolí zašlapat výstavní prostor. Jéje, to by dostaly! Někdy si říkám, že k ní dám naše kluky na převýchovu...

3.-10. jsou úkoly tajné, tak je sem psát nebudeme.

Suma sumárum, doporučujeme si pořídit také takového solidního pana správce, pak jde vše snadněji.

Nedávno jsme pana správce poslali na nákupy, a když přijel, způsobil v muzeu značné pozdvižení.

Pan správce totiž nepřijel sám. Do muzea nám přivezl miminko! Našel ho samotné v lese. Ježišmarja! Co my s miminem? A vůbec, je nějaké celé divné, co to má s těma ušima?

Chvíli nám to trvalo, než jsme se vzpamatovali a pochopili, koho pan správce přinesl.

Vážení, viděli jste někdy v životě elfa, respektive elfí miminko? Ne? No my také ne, až teď. Trochu nás tím pan správce zaskočil. Protože jsme četli Tolkiena, víme, že elfové jsou ušlechtilé a nesmrtelné bytosti, které vládnou magií. To je tak všechno, co o nich víme. Budeme muset zjistit, čím se třeba takové malé elfě živí a spoustu dalších věcí. Pravda je, že když jsme se mu podívali do těch jeho hlubokých hnědých očí, najednou jako bychom se přenesli do slunného lesa a uslyšeli píseň tak krásnou, až nám vyhrkly slzy. Tak takhle to tedy je. A toto dokáže jako malé elfě, co až bude velký?

Pan správce začal vypravovat, co se vlastně stalo:

Byl jeden les a v tom lese se zčistajasna objevilo elfí miminko. Zamžouralo na svět a zjistilo, že je samo. Oči se mu pomalu začaly plnit slzičkami. Kam ukáply, tam vyrostly sasanky. Za okamžik bylo všude bílo. A v tu chvíli to uviděl z nebe anděl. Bylo mu elfího miminka tak líto, že se dovolil Pána Boha a sletěl k němu na Zem. „Nikdo by neměl být sám a smutný,“ povídal anděl a miminko pohladil. Malý elf přestal plakat a zadíval se na anděla. „Co s tebou?“ myslí si nebešťan. „Musíme pro tebe najít opatrovníka. To je ono,“ zaradoval se, jak to pěkně vymyslel. Najednou mu něco přelétlo přes hlavu - a ona to je stará čarodejnice. „Počkééééj, zastav,“ volal anděl na ježibabu. „Copak chceš?“ zaskřehotala baba. „Potřebuju opatrovníka pro malé elfě,“ řekl anděl. „Ale to víš, že ano, vezmu si ho do své chaloupky a budu ho krmit perníčkem,“ zasmála se čarodějnice. „Počkej, ty jsi z perníkové chaloupky?“ zastřihal ušima anděl. „Tak to v žádném případě! Jdu hledat dál.“ „To je ale pekelná starost,“ myslí si anděl a vtom bum! prásk! a sedí tu Rohatý: „Já si ho vezmu k nám dolů, dej mi ho!“ „A tak to teda ne,“ rozčílil se anděl. „Tobě ho rozhodně nesvěřím. To tak. Potřebuji pro něj někoho hodného, solidního...“ A najednou Boží posel uviděl pana správce, jak si z města krátil do muzea cestu. „Vám ho dám a ručíte mi za něj, že se bude mít u vás dobře! Všechno uvidím z nebe,“ řekl anděl, předal miminko a zmizel. „Přesně takhle to bylo, anděl mi předal elfí miminko a zmizel,“ dokončil vyprávění pan správce.

Co na to říct? Elfě bereme za své, u nás se bude mít dobře, anděli! A možná jedno poučení na závěr: až budete v lese a porostou tam bílé sasanky, rozhlédněte se pořádně kolem, aby tam neplakalo nějaké další elfí miminko a anděl neměl zase práci.

Pro žhavé panenkomily uvádíme, že pan správce jakožto loutka je české nebo československé provenience ze druhé poloviny 20. století. Ervína pochází z Německa od pana Heubacha a má číslo 320, z první třetiny 20. století. Loutka ježibaby je od firmy Balihar, Čechy, současnost. Loutku celodřevěného čerta a anděla zhotovili manželé Krčálovi, kteří nám v podstatě vyrobili celý loutkový ansámbl marionet, s nimiž hrajeme loutková představení pro děti - divadelní soubor Loutky starý Kotoučový. Rovněž Čechy, současnost. A na závěr elfí miminko, silikonová reborn panenka, Německo, ateliér Lydia Bogner, současnost.