Stránka - Práce na rekonstrukci bytů ve stráneckém zámku stále pokračují. Jeden byt ve spodní části zámku byl zkolaudován a dán do pronájmu v prosinci minulého roku. Dále práce pokračují na čtyřech bytech zednickými a instalatérskými pracemi. Pokud budou práce pokračovat podle představ, budou dokončeny minimálně dva další byty ještě v letošním roce.

V prvním patře musel být projekt na byty přepracován. Památkáři zamítli sádrokartonové podhledy a snížení stropů bytů. Důvodem byly okrasné výzdoby stropů v některých bytech. Zateplení těchto bytů bude provedeno seshora. Na půdě bude položena 25 cm silná vrstva skelné vaty. Na půdě musely být vybudovány přístupové lávky ke komínům a arkýřům k přístupu na střechu. Celá plocha půdních prostor je 500 m2. Toto zateplení včetně tesařských prací obec zajistila svým pracovníkem. I když je pan Puchrík vyučený zedník, tak vybudování pochozích lávek a zateplení půdy zvládl na výbornou.

Obec Stránka pro letošní rok požádala o dotaci na výměnu oken v zámecké věži a zbývajících oken v přízemí. Odbor Památkové péče Mělník přislíbil, že tato žádost bude kladně vyřízena.

Štefan Dvorščík, starosta obce