Mšeno - Vážení občané, koncem března byla zahájena aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na zemědělské půdě v k. ú. Mšeno. Proces potrvá několik měsíců, jedná se o přípravné práce před spuštěním komplexní pozemkové úpravy tohoto katastru. V rámci této aktualizace bude na zemědělské pozemky vstupovat osoba pověřená dle zákona o pozemkových úpravách Státním pozemkovým úřadem pro tuto činnost a provádět rozbory půdy.

Martin Mach, starosta