Mšeno - Zbrojnice mšenských dobrovolných hasičů získala po letech dvoje nová garážová vrata. Ta původní už nevyhovovala a navíc se v minulosti několikrát zasekla, což způsobilo problémy s výjezdem jednotky na místo zásahu.

Podle starosty města Mšena Martina Macha jsou nová rolovací vrata navíc zateplená, což významně sníží energetické ztráty budovy. Ta je nestarší stavbou ve městě a pochází z přelomu 14. a 15. století, odkdy byla až do roku 1784 ultrakvistickým kostelem svatého Jana.

Výměna vrat garáží je součástí druhé etapy rekonstrukce hasičské zbrojnice, v rámci níž dojde ještě k výměně oken a zadních dveří do budovy. „Půjde o truhlářské výrobky s malou propustností tepla. Výsledkem všech opatření by tedy mělo být významné snížení energetické náročnosti budovy. Je to proces, kterým postupně procházejí všechny veřejné budovy města,“ připomněl starosta a dodal, že na závěr rekonstrukce dojde na novou fasádu, po níž se hasičárna stane ozdobou této části města.

Během první etapy rekonstrukce, která probíhala v roce 2018, byla zrekonstruována podlaha garáže včetně izolace proti zemní vlhkosti. Obkopáním a položením drenáží s odvětráním došlo i na odizolování základů. „Dešťové vody byly svedeny do kanalizace a kolem budovy byl vybudován nový chodník. Uvnitř budovy se ještě zrekonstruovaly rozvody elektřiny v garáži, opravily schody, vyměnila všechna světla za LED panely a na půdě byla položena tepelná izolace. Krov byl ošetřen už v nulté etapě o něco dříve,“ vyjmenoval starosta Mach. První etapa oprav vyšla na bezmála 900 tisíc korun a město ji hradilo plně ze svého rozpočtu. Získání dotace od Generálního ředitelství HZS se nedařilo. Tentokrát ovšem město uspělo. „Vloni jsme zkusili jiný dotační titul od ministerstva pro místní rozvoj a uspěli. Máme přislíbenou dotaci ve výši 565 tisíc, přičemž celkové náklady budou zhruba 1,2 milionu korun,“ doplnil Martin Mach.

První etapa oprav s sebou přinesla zajímavé zjištění. Po vybourání podlahy totiž v bývalém kostele pracovali archeologové, kteří v rámci výzkumu učinili významné nálezy, a to pravděpodobně z doby osídlení kraje prvními Slovany. Na podrobné závěry jejich práce ovšem město stále čeká. Až archeologové svou zprávu městu dodají, informace o nálezech přineseme na stránkách Mšenska.

Jiří Říha