Vážení spoluobčané, přináším vám pouze krátké poznatky z jednání zastupitelstva města (ZM), které se uskutečnilo 1. 3. 2021. Vzhledem k pokračujícím koronavirovým opatřením jsme opět všichni seděli s rouškami v rozestupech. Přítomných bylo tentokrát pouze 9 zastupitelů.

Jednání proběhlo rychle, protože na programu nebylo mnoho bodů a žádný z nich nebyl nijak názorově třaskavý. A přestože jsem osobně měl připravených několik bodů do diskuze, nechtěl jsem jednání zbytečně prodlužovat a zvyšovat tak případné riziko pro kohokoli z přítomných občanů, zastupitelů a pracovníků MÚ.

Pro mě osobně byla nejzajímavější otázka kolegy Petra Jizby, který se ptal na studii ulice Žižkova. Proč se na ni ptal? V zápise RM ze dne 3. 2. 2021 je napsáno „architekt začíná pracovat na studii ul. Žižkova“. Odpověď starosty byla, že se teprve zvažují možnosti a probíhá „obhlédnutí“ lokality. Pochopil jsem to tak, že se vlastně ještě vůbec nic nepřipravuje a vše je ještě ve fázi úvah. Proto jsem se dál na nic neptal, abych neprotahoval jednání. Pokud bych věděl, že město již pracuje na studii, zajímal bych se o tuto studii mnohem více. Tuším totiž, co má vedení města v plánu. Na základě studie a vyjádření památkářů se ulice bude „muset“ udělat nově v kamenné dlažbě, ideálně
v té divoké, co nejvíc drncá a hlučí. A proti tomu budu vždy bojovat, to už jsem říkal a psal několikrát.

K mému velkému překvapení jsem se v zápise z RM ze dne 24. 2. 2021 (zápis jsme obdrželi 3. 3. 2021 – až po konání ZM) dočetl, že architekt začíná pracovat na projektu rekonstrukce ulice Žižkova. Co to znamená? Buď nám pan starosta na zasedání vědomě lhal, nebo je chyba v zápise z RM. Můžete se spolehnout na to, že v této věci budu starostu i členy RM na příštím jednání konfrontovat. Zdá se totiž, že opět dochází k porušení usnesení ZM. Pouze ZM může rozhodnout o zahájení velké investiční akce. A i když se jedná o studii či projekt v řádu desítek či stovek tisíc, je to pořád zahájení jedné akce, která nakonec bude v řádech milionů.

Mám na vedení města ještě spoustu dalších otázek. Ty se chystám položit na příštím zasedání, které snad už bude probíhat normálně a bez omezení.

V minulém vydání Mšenska jsem si přečetl článek místostarosty Jirky Guttenberga. Musím na něj reagovat. My (opozice) prý neděláme nic a své neúspěchy svádíme na vedení města. Už tato věta přece nedává smysl. Když nic neděláme, nemůžeme mít neúspěchy, protože se přece ví, že kdo nic nedělá, nic nezkazí a logicky by tak neměl být úspěšný, ale ani neúspěšný.

Za sebe mohu říct, že mě to uráží. Neuráží mě, že si Jirka píše „svou“ pravdu a obhajuje své názory. Ty můžeme mít rozdílné, to je v pořádku. Uráží mě slova o tom, že nic neděláme. Vy, kdo nás sledujete, tak jistě víte, že se v ZM snažíme pracovat ve prospěch všech občanů města. Jirka asi dost spoléhá na to, že na jednání ZM chodí málo lidí a že zápisy ze ZM si také přečte jen pár z vás.

Co můžeme v ZM dělat jako opozice? Diskutovat o věcech, které se nám nelíbí, dotazovat se vedení města, dávat své návrhy... Věřte, že přesně to činíme. No a protože na to nebylo vedení města v minulosti zvyklé, tak přišli s návrhem na omezení času a počtu příspěvků zastupitelů (samozřejmě hlavně nás opozičních). To jim neprošlo, protože jsou naštěstí v jejich řadách pořád ještě zastupitelé, kterým není demokracie cizí.

Podařilo se nám prosadit třeba usnesení o tom, že o nových investičních akcích nad 200 tis. Kč bude rozhodovat ZM. Když jsme ale dvakrát přistihli vedení města při porušení tohoto usnesení, namísto omluvy přišla tvrdá odpověď - návrh na zrušení usnesení. Opět díky dvěma koaličním zastupitelům tento návrh neprošel. Výše jsem psal o studii či projektu na ul. Žižkova a o dalším možném porušení zmíněného usnesení ZM. A o tom je přesně práce opozice. Hlídat vedení, aby dodržovalo zákony, vůli ZM a vůli občanů. A o to my se neustále snažíme.

Jirka v článku zmiňuje studii Zahradní a velký přínos pro občany města tím, že se zde vybuduje knihovna, byty, že se vyřeší parkování. Možná věří tomu, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Potřebný počet parkovacích míst zde bude po plánované výstavbě nedostačující, což je ze studie naprosto jasné. A cena 100 mil. Kč nebo 150 mil. Kč, o které my „údajně mluvíme“. Kde jsme ji vzali? Vycucali jsme si ji z prstu, abychom hatili vedení města plány? Ne, je to velmi prosté. Prostudovali a pročetli jsme si celou studii, kde tyto částky zmiňují sami architekti! Klidně se na mě obraťte a já vám to vysvětlím nebo ukážu černé na bílém. Dokonce jsem si dal práci se sepsáním připomínek ke studii Zahradní, které spolupodepsalo 32 občanů města. Reakce vedení města? Nevěřili, že ti lidé připomínky vůbec četli. Ukázkové pohrdání odlišným názorem. Nerozumím slovům o tom, že se město touto stavbou nezadluží. Hypotéční úvěr není půjčka? Tomu, že bude umořována díky vybranému nájemnému, moc nevěřím. Ty byty jsou plánovány jako sociální a tam asi moc vysoké nájemné nebude. Pravda, na sociální bydlení jsou vypisovány vysoké dotace. Sociální bydlení v centru města, to bude panečku urbanistický a architektonický počin! To je smysluplné využití hodnotné plochy! A určitě to bude také velký přínos pro stávající obyvatele této lokality. Musím ještě také připomenout, že kvůli neochotě vedení města více diskutovat o využití tohoto území a neochotě k jakýmkoli změnám dokonce rezignoval na svůj mandát zastupitele Jirka Fanta, člověk, který v ZM odvedl obrovský kus práce.

O (ne)koupi domu čp. 35 bylo již napsáno mnoho. Případnou reakci nechám kolegům ze sdružení, kteří se tomu věnovali víc než já. Pádné argumenty ke koupi domu a upuštění od megalomanského projektu v ul. Zahradní napsal kolega Petr Jizba ve svém článku v minulém vydání Mšenska.

Závěrem na oplátku naopak „pochválím“ vedení města za jejich pracovitost. Na posledním jednání ZM se ptala paní Vendula Šestáková na vydláždění cesty v parku, který je při deštích a mokrém počasí blátivou pastí. Odpověď starosty byla, že je covid a komunikace s projektanty a architekty trvá déle. Víte, kdy zazněl požadavek na tento chodníček? Již na podzim roku 2019! Tento požadavek se objevil také v desateru problémů města Mšena. Jeden a půl roku tedy řešíme chodníček přes park. A víte, proč tak dlouho? Protože se tento nápad vedení města pranic nelíbí, a tak to nechávají tak nějak vyhnít a doufají, že se na to zapomene. Ale nebojte, nezapomene, to je právě to naše nicnedělání. Nebudu zde vypisovat, co vše jsme v ZM i mimo ZM (ne)udělali. Pravidelně se vás snažíme o všem informovat a budeme v tom i nadále pokračovat.

Situace s covidem je zatím pořád špatná, ale věřím, že očkování a odpovědný přístup nás všech povede k tomu, že se brzy opět vrátíme k normálnímu životu. Přeji vám všem pevné zdraví a veselou mysl.

Jiří Guttenberg st., zastupitel za sdružení Pro Mšeno