Mšeno - Vážení občané, před minulými Vánocemi poslanci Parlamentu ČR poměrně nečekaně schválili balík „odpadových“ zákonů a prezident je podepsal, takže začaly platit od 1. 1. 2021. Tím skončila mnoholetá debata zejména o podobě nového zákona o odpadech. Na tomto trhu nastal kvůli rychlé platnosti a chybějícím prováděcím vyhláškám chaos a místy panika. Situace se bude v průběhu roku vyvíjet a uvidíme, kam dospěje.

Některé věci jsou již však jisté. Obce, na jejichž území leží skládka, přijdou o pětinu příjmů z těchto zařízení, protože část skládkovacího poplatku poputuje státu. Tento poplatek je nyní v zákoně upraven novým způsobem, který se odvíjí od toho, kolik tun směsného odpadu daná obec skládkuje, a bude se v čase (každý rok) zvyšovat. Pro tento rok je limit pro základní poplatek (500 Kč za tunu) množství 200 kg na obyvatele. Po jeho přesažení se zvyšuje na 800 Kč/tuna. A v příštím roce ještě více a tak dále až do roku 2025. Cílem je minimalizovat v souladu s evropskou legislativou a národními cíli odpadového hospodářství množství odpadu směřujícího na skládky a snažit se co nejvíce odpadu využít (alespoň energeticky).

To je jistě správná cesta, avšak dotkne se hospodaření obcí a domácností. U nás ve Mšeně produkujeme kolem 300 kg směsného odpadu na obyvatele, počítám tedy s tím, že zhruba od září přeskočíme do vyšší úrovně poplatku. Netřídíme nijak špatně, ale stále to není dost. Navíc zde vzniká hodně odpadu od chalupářů a z cestovního ruchu, což nám situaci komplikuje, stejně jako absence plynofikace.

Musíme se tedy snažit ještě více, abychom nemuseli každoročně zdražovat místní poplatek. Cesty k tomu jsou. V minulém roce jsme zahájili distribuci hnědých popelnic na biodpad, které svážíme zdarma. Kuchyňský bioodpad (různé slupky atd.) představuje značnou hmotnost, kterou můžeme odklonit z černých popelnic, a tedy neskládkovat. Proto jsme zavedli i zimní svoz, neboť odpad v kuchyních vzniká stále. Dále je dosti těch, kteří topí dřevem či peletami – nedávejte prosím dřevní popel do černých popelnic, ale po vychladnutí do hnědých, dá se kompostovat. Kdo důkladně třídí kuchyňský bioodpad, bude mu třeba stačit menší černá nádoba či menší frekvence vývozu a ušetří a s spolu ním i my všichni.

Poslední novinkou, kterou jsme zavedli od počátku roku, je možnost odkládání (čistých) kovových obalů nejen do specializovaných zvonů, ale do všech žlutých kontejnerů ve městě a místních částech (platí i v obci Blatce a jejích částech). Využijte této možnosti a pohodlně odkládejte kovové obaly, klidně i v celých pytlích. Dostaneme za tuto komoditu peněžní příspěvek, který trochu zlevní náklady celého systému.

Další novinkou, kterou zavedeme v průběhu jara, bude sběr pneumatik (bez disků) všech typů (kromě cyklo apod.). Po domluvě s našimi pracovníky budete moci pneu odložit na sběrném místě v cihelně. Tím ušetříme, neboť za likvidaci pneu ve sběrném dvoře se platí a navíc snad vyčistíme okolní přírodu. Možnost odložení pneu nabízíme i okolním obcím, po domluvě.

Doufám, že všichni pochopíme cíle nové legislativy a budeme se chovat tak, abychom minimalizovali směsný odpad, který jde na skládku, a tím i šetřili rodinné peněženky. Platí to i do blízké budoucnosti, až bude skládka uzavřena a budeme muset odpad vozit jinam. Čím méně jej bude, tím lépe pro všechny.

Martin Mach, starosta Mšena