Vážení spoluobčané, rád bych se ještě jednou zamyslel nad již promarněnou šancí koupit dům čp. 35, bývalý hotel Modrá hvězda, jinak řečeno „U Halušků“. Nechci se tu dál zabývat tím, že tuto koupi pan starosta „bojkotoval“ a záměrně nejednal
s majitelkou. Jako správný demagog se prostě nechtěl vzdát své megalomanské vize výstavby komplexu budov na místě bývalého zdravotního střediska v Zahradní ulici, která by koupí domu na náměstí pozbyla významu.

Chci se ale zamyslet nad tím, o co jsme my Mšeňáci tímto přišli.

1. Zmiňovaný objekt skýtá prostor pro nejméně čtyři, ale spíš šest bytů, všichni totiž nevědí, že ve vnitrobloku, chcete-li na dvoře, je ještě jeden dům, ve kterém by mohlo být několik bytů a v objektu nad bývalým květinářstvím další dva až tři podle toho, jaké by měly mít parametry.

2. V objektu je sál, po kterém se již delší dobu volá.

3. V přízemí by se mohlo zřídit infocentrum, a to vlastně přímo uprostřed centra města a ne někde za kostelem v Zahradní ulici.

4. Jsou zde velké prostory třeba pro zřízení dostatečně prostorné knihovny s čítárnou, jakou si naše město jistě zaslouží.

5. Vešlo by se sem i muzeum, které by tak konečně mohlo dostat trochu důstojnější místo než ve dvou místnostech třetího podlaží radnice.

6. Mohly by sem být umístěny ve městě tak dlouho postrádané veřejné toalety.

A v neposlední řadě bych se rád zamyslel nad využitím celého dvora skýtajícího netušeně velký prostor, přístupný z náměstí Míru, ale i z Masarykovy ulice. Zde si umím dobře představit krásné stinné posezení v jakémsi parčíku a hlavně maximálně bezpečné dětské hřiště, chráněné ze všech stran. Myslím si, že by bylo hojně využíváno dětmi čekajícími na své školní autobusy, ale především maminkami s kočárky.

Tato budova ovšem skýtá daleko víc možností a možná i vás by napadlo další využití. Ale o to všechno jsme tedy již nenávratně přišli.

Upozorňuji ještě na to, že nový majitel tento objekt koupil ke svému podnikání a pravděpodobně se bude k této budově chovat maximálně spotřebně. Předpokládám, že pro něho bude neekonomické investovat své prostředky do vzhledu této dominanty Mšena. Můžeme tedy počítat s tím, že v tomto stavu se bude nacházet další desetiletí, a tím hyzdit naše centrum.

A proto bych chtěl na závěr poděkovat panu starostovi za „krásné“ a mnoha cenami oceněné náměstí, které je pro nás Mšeňáky pro svou prašnost nebo blátivost, to podle počasí, a nedostatek parkovacích míst, velmi „praktické“. O površích chodníků a silnic nemluvě. Děkuji mu také za to, že svým jednáním se nám postaral o vietnamskou tržnici přímo ve středu našeho města. Petr

Jizba, zastupitel za sdružení Pro Mšeno