Mšeno - Dětská vánoční besídka dětí z biblických kroužků se letos konala v evangelickém kostele ve Mšeně v neděli 20. prosince. Děti nebyly vzhledem k anticovidovým opatřením přítomny. Přesto zde byly a vystupovaly v krátkých video či audio vystoupeních, která s nimi na mobily natočili rodiče doma. Nahrávky prohlédl a sestavil do videofilmu farář Michal Šimek. Návštěvníci besídky, která se konala v rámci bohoslužeb na 4. adventní neděli, zhlédli vystoupení, které bylo promítnuto přes dataprojektor na plátno. Součástí videobesídky bylo i vyprávění pro děti na adventní téma podobenství o deseti družičkách z Matoušova evangelia. To si připravila Helena Šimková.

Součástí besídky byla recitace básniček s vánoční tématikou či zpěv a hraní koled a také načtená modlitba. Rodičům dětí patří dík za čas, který věnovali natočení videí. Bez nich by se besídka nemohla uskutečnit.

Záznam bohoslužeb s vánoční besídkou dětí najdou zájemci na odkazu na YouTube kanálu mšenského evangelického sboru: https://youtu.be/8-NbSJjBUSw

Michal Šimek