Mšeno - Ani v této neveselé době se provoz naší mšenské mateřinky nezastavil. První prosincový týden jsme začali povídáním o adventu a rozsvícením stromečku na školním dvoře. Společně s dětmi jsme ho ozdobili, ozdobičkami pak přispěli jednotlivě i rodiče se svými dětmi. Stromeček je krásný, vítá nás svým světlem každé ráno při příchodu do školky.

Další ozdobou našeho dvora, ještě k tomu praktickou, jsou krmítka pro ptáčky, která vyrobily děti společně s Martinou. Nezapomněli jsme ani na zvířátka v Debři a došli naplnit domeček i jim.

V tomtéž týdnu nás navštívil sv. Mikuláš v doprovodu anděla. Děti měly pro Mikuláše připraveno krátké vystoupení, on je na oplátku obdaroval balíčky. Druhým „Mikulášem“ v utajení byl, jako již tradičně, pan Václav Háze, který dětem věnoval Kinder dobroty a krásné omalovánky. Za tuto nadílku mu velmi děkujeme. Dík patří nejen panu Házemu, ale i Mikuláši, za to, že jsou oba ochotni dětem věnovat svůj čas.

Ve druhém týdnu bylo hlavní událostí divadélko, které přijelo za námi do školky. Pohádka „Šašek a čert“ se dětem velmi líbila. Dopadla, jak jinak než dobře. A hodně jsme se u ní všichni nasmáli.

Další, pro děti jistě nejdůležitější, je třetí týden, kdy už blízko kolem školky „létá Ježíšek“. Vše nasvědčuje tomu, že se chystá nadílka, a my dospěláci víme, že i letos Ježíšek určitě dorazí. V této chvíli se těšíme na sváteční nadílkový den ve školce, na rozzářená dětská očka u stromečku s dárečky, na zpívání Ježíškovi, na sváteční obídek… Situace se mění ze dne na den, tak snad se tohoto dne ve zdraví dočkáme.

A v posledním, zkráceném týdnu si už budeme jenom hrát, hrát a hrát... Později se opět sejdeme, ale to už bude v novém roce.

Ani pro nás ve školce, jako pro většinu z vás, nebyl tento rok úplně jednoduchý.

Proto vám všem, kteří právě čtete tyto řádky, moc moc přejeme, aby ten nadcházející rok byl mnohem klidnější, pohodovější, radostnější, naplněný láskou, a hlavně, aby vás všechny provázelo pevné zdraví. Co víc si v této době přát?

Lucka Zelenková, MŠ Mšeno

(článek psán v polovině prosince)