Chce v něm pronajímat byty

Stránka - Od dubna 2016 jsem jednal s hospodářem restitucí Řádu sv. Augustina Marcelem Černým o odkoupení nemovitostí a přilehlých pozemků obcí Stránka od Řádu sv. Augustina. Po vzájemné dohodě pan Černý zajistil veškeré odhady na uvažované nemovitosti a pozemky. Tyto odhady zajišťovali odhadci, kteří pracují pro Řád sv. Augustina i v jiných obcích ČR. Předmětem jednání byla zastavěná plocha a část nádvoří s budovou zámku a přistavěného skladu, ostatní a manipulační plocha se třemi kůlnami k chovu domácího zvířectva a dále ovocný sad a zahrada o celkové výměře téměř dva hektary.

O probíhajících pracích na těchto odhadech a o cenách odhadů mě pan Černý pravidelně informoval. Po shromáždění veškerých informacích o cenách odhadů jsem svolal poradu zastupitelstva obce a informoval je o možnosti odkoupení zámku a přilehlých pozemků od Řádu sv. Augustina. Po důkladném projednání v zastupitelstvu a zvážení finančních možností naší obce jsme se rozhodli o dalším jednání. Zastupitelstvem mi byl dán mandát k dohodnutí co nejvýhodnější ceny. Odhady pozemků a nemovitostí jsme konzultovali s dalšími odhadci, kteří pracují dlouhodobě pro obec. Byl učiněn závěr, že původní odhady jsou opodstatněné a pro obec výhodné. Vzhledem k tomu, že veškeré stavby jsou ale ve špatném stavu, požadoval jsem snížení ceny oproti učiněným odhadům.

Pan Černý nemohl o výši ceny rozhodnout sám, proto zajistil schůzku v pondělí 20. června 2016 s delegátem, pověřeným generálem OSA, Juanem Provechem v klášteře při kostele sv. Tomáše na Malé Straně v Praze 1. Na této schůzce jsme se s p. Juanem Provechem dohodli na celkové ceně ve výši 4,5 milionu korun. Tato cena je podstatné nižší než předložené odhady nemovitostí a pozemků ve prospěch obce. Při jednání mi byla nabídnuta možnost vyměnit nemovitosti za lesy, které obec vlastní. Tuto možnost jsem odmítl s tím, že finanční situace obce je stabilní a taková, že obec může vlastnit lesy i zámek.

Kupní smlouvu a návrh na vklad práv do katastru nemovitostí vypracoval pro obec Stránka a Českou provincii Řádu sv. Augustina pan Jaroslav Slunéčko. S touto smlouvou p. Slunéčko podrobně seznámil dne 10. srpna 2016 zastupitelstvo obce a zodpověděl dotazy zastupitelů a občanů. Zastupitelstvo obce smlouvu na témže zasedání schválilo.

V pátek 12. srpna 2016 v 10 hodin jsme v kostele sv. Tomáše na Malé Stráně s panem Provechem společně podepsali smlouvu. Na zpáteční cestě z Prahy jsem ji předal i s vkladovým listem na Katastrální úřad v Mělníku. V budově zámku je šest bytových jednotek, které bude po opravách a rekonstrukcích možné pronajímat. Dále jsou v tomto objektu prostory na sklady a další využití. Na opravu budovy a bytů budou vypracovány žádosti o dotace.

Zahrada a manipulační plocha o výměře zhruba 17 tisíc metrů čtverečních bude využita jako plocha veřejné zeleně, kompostárna listí a drtě odpadových dřevin. Ve spodní části zahrady do budoucna mohou být po úpravách a změnách územního plánu obce vytyčeny stavební parcely.

Toto rozhodnutí o odkoupení zámku a pozemků není počinem na jedno volební období, ale dlouhodobým aktem, který ale umožňuje budoucím zastupitelům realizovat určité plány a záměry. Když se budou volení zastupitelé chovat tak, jak ukládá zákon – s péčí správného hospodáře, nebudou se určitě nudit.

Štefan Dvorščík