tvrdí nový tajemník Městského úřadu Mšeno Zdeněk Koudelka

Mšeno – Od začátku letošního roku se na mšenské radnici objevilo nové jméno. Ve funkci tajemníka Městského úřadu Mšeno začal pracovat PaedDr. Zdeněk Koudelka, kterého jsem požádal o rozhovor.

Můžete se čtenářům Mšenska představit?
Pocházím ze Dřís, narodil jsem se v Praze, ale to jenom proto, že na Mělníku byla v tu dobu zavřená porodnice. V roce 1964 jsme se s celou rodinou přestěhovali na Mělník, kde jsem chodil do mateřské a základní školy a posléze i do gymnázia. Poté jsem studoval pražskou Fakultu tělesné výchovy a sportu. Po jejím absolutoriu jsem deset let učil tělesnou výchovu na mělnické Střední průmyslové škole stavební.

Devadesátá léta jsou spojena mimo jiné i s rozvojem regionálního školství. Jak jste se v této oblasti angažoval vy?
V roce 1993 jsem si na ministerstvu školství požádal o registraci soukromé podnikatelské školy, kterou jsem začal jako zřizovatel a ředitel v jedné osobě provozovat od 1. září následujícího roku. Před dvěma lety jsem musel „svou“ školu bohužel ukončit, protože došlo ke krizi v počtu dětí. Stačí srovnat počet 32 maturantů proti 7 novým studentům ve dvou školních rocích po sobě. Školu jsem ukončil se ctí, protože jsem všem svým studentům sehnal náhradní školu. Podobně jsem řešil nové zaměstnání i u pedagogických pracovníků.

Kromě školy jste působil i ve veřejném životě na Mělníku, že?
Od roku 1994 jsem byl dvacet let v zastupitelstvu města, z toho osm let místostarostou. Před dvěma lety se ovšem politická situace na Mělníku změnila tak, že naše uskupení Radnice nedostalo potřebný počet hlasů, aby získalo pětiprocentní zastoupení, a tím i mandát. Po dvaceti letech jsem tak vypadl z možnosti účastnit se koaličního jednání a případně pokračovat dále v jakékoli funkci. Proto jsem si dal malou pauzičku, protože jsem si po těch letech potřeboval od všeho trochu odpočinout.

Jak jste se ocitl ve Mšeně?
Na poslední chvíli jsem zahlédl inzerát, v němž město Mšeno vypsalo výběrové řízení na obsazení místa tajemníka městského úřadu. Byla to zajímavá nabídka, navíc jsem měl dvacet let zkušeností s politikou, byť takzvaně z druhé strany jsem práci tajemníka detailně neznal. Má současná profese se blíží té, kterou jsem vykonával jako ředitel střední školy. Mám určitou odpovědnost za chod úřadu, ale nemohu pochopitelně rozhodovat o záležitostech, které patří zastupitelstvu.

Jak se vám tu líbí?
Po třech měsících mám velmi dobrý pocit. Mšeno s patnácti stovkami občanů je proti dvacetitisícovému Mělníku je podstatně klidnější a méně kontroverznější. Na Mělníku je příliš mnoho hlaholu kvůli nejrůznějším problémům. Proto jsem rád, že mám ve Mšeně mohem klidnější práci. Lidé se tu více znají a umějí se daleko lépe domluvit.

Jak na vás působí celý region?
Mám chalupu ve Lhotce. Vláček, který už zase jezdí z Mělníka přes Lhotku do Mšena, byl důvodem, že jsme mnohokrát i s vnoučaty do něj nasedli a zajeli do Mšena třeba jen na zmrzlinu, projít si náměstí, šli jsme se podívat na plochou dráhu či na motorky. Mšeno tedy znám několik desítek let a rád sem jezdím (nejenom do práce – smích). Z okolí mám nejraději celé Kokořínské údolí, od Lhotky přes Harasov a Pokličky až do Ráje. Když jsem si ve Lhotce pořídil chalupu, zdálo se mi, že bychom tam něco mohli udělat. Proto před osmi lety vznikl za podpory celé vesnice country festival. Letos se sejdeme 13. srpna za jisté účasti pěti kapel. Program zahájí Jaroslav Uhlíř, poté vystoupí Mustangové, Naďa Urbánková, Michal Tučný revival a Taxmeni. Ve Mšeně bych snad mohl pomoci s něčím podobným.

Jste ve Mšeně krátce, abyste měl nějaké dalekosáhlé vize. Přesto, máte nějaké?
Ve Mšeně se mezi svými spolupracovníky, kteří vědí, co chtějí, cítím velmi dobře. Rád bych co nejvíce pomohl v práci celého úřadu i panu starostovi, který je mým přímým nadřízeným. Je tu rozhodně přátelské ovzduší.

Karel Horňák