Mšeno - Vystoupení ženského souboru Gospel Voices v evangelickém kostele ve Mšeně bylo pro všechny příjemným překvapením.  A to nejen pro návštěvníky koncertu. Ve vzájemné spolupráci vystupujících i posluchačů se vytvořila atmosféra, kdy nejen zpěvačky, ale i diváci od dětí až po seniory se pohupovali, tleskali, zpívali a při ovacích taky nadšeně pískali. Odměnili tak poctivost přípravy souboru na koncert i spontánní radost, kterou předávali dál.

Spokojeni byli ovšem i vystupující a bylo to na jejich výkonu a nasazení znát. Sbormistryně Markéta Zavadilová přirozeným a neotřelým způsobem vyzvala přítomné k doprovodnému rytmickému potlesku a pohupování - zkrátka ke spontánnímu projevu. A mšenské obecenstvo zareagovalo přirozeně a nadšeně. A vedoucí souboru mu děkovala. Vzájemnost a propojenost byla znát. Přispěli k ní i klavíristka Markéta Švecová, baskytarista Ondřej Kohout, bubnující na nástroj djembe Jan Tymich a v neposlední řadě excelentní sopránsaxofonista Mirek Kučera.

Nejenže jsem já jako organizátor po koncertu ve vedlejší místnosti upřímně všem vystupujícím poděkoval, ale oni poděkovali mně za to, že mohli ve Mšeně před tak skvělým publikem vystoupit. Markéta Zavadilová to shrnula tak, že to není vždy a všude obvyklé, aby bylo obecenstvo tak spontánní. Pro ni bylo prostě skvělé. A moc mu za to děkuje. Dík patří i městu Mšenu, které konání koncertu finančně podpořilo.   

Michal Šimek