Ráda bych se s vámi podělila o pozitivní zážitky a poznatky, které jsem během svého dosavadního pobytu v Domově seniorů Mšeno získala.

Je tatam doba, kdy se staří a nemocní lidé odkládali do domovů pro seniory pouze na dožití, jako lidé bez zájmu o cokoliv. Jsem klientkou, upoutanou trvale na invalidní vozík a bez pomoci zaměstnanců domova seniorů se nemohu obejít. Jsem však pozitivně naladěna a snažím se, i přes svůj zdravotní stav, kladně zhodnotit péči, která je mi poskytována, zejména péčí v kulturně sociální oblasti. Nemohu vypisovat jednotlivé akce, které se v domově konají. Je jich mnoho a každý z nás má možnost si dle svých zájmů vybrat. Velmi kladně hodnotím výstavy děl klientů, semináře v oblasti cestování a možnost zúčastnit se přednášek o knihách, obrazech...

Leckterý čtenář by mohl namítnout, že se tak děje i v ostatních zařízeních pro seniory. Já si však myslím, že pracovníci domova seniorů pod vedením paní ředitelky Mgr. et Bc. Blanky Dvorščíkové, MBA umějí starého člověka, a to nemluvím pouze za svoji osobu, pohladit po duši. Podle mého názoru je to vzácný dar, zvláště pak nemocnému člověku toto přináší radost, zvedá sebevědomí a přináší energii do života.

Čeho si zvláště cením, je možnost, v této době aktuální, zavzpomínat na své blízké zesnulé, na jejichž hrob se z objektivních důvodů nemůžeme dostat osobně. Dbá se i na to, aby se zavzpomínalo na zesnulé klienty, což se děje decentním způsobem.

O kulturně sociální činnost se v Domově seniorů ve Mšeně starají dva mladí lidé. Je to pan Lukáš Bronec a slečna Denisa Frydrychová. V tomto vidím zásluhu paní ředitelky Dvorščíkové, která ví, že staří lidé chtějí být v kontaktu s mládím, které se správně věnuje své práci. Patří jim za to poděkování.

Dovoluji si vyslovit skromné přání, aby se v této zavedené praxi pokračovalo. Je sympatická i ta skutečnost, že obecně jako jeden z mála mladých mužů je v domově pečovatelem k plné spokojenosti klientů i pan Jiří Horáček. Tento fakt ukazuje dle mého názoru na to, že se vedení domova seniorů ubírá správným směrem a myslím si, že město Mšeno může být na pracovníky v domově seniorů pyšné.

Jitka Pospíšilová, klientka Domova seniorů Mšeno