Mšeno – Pochybnosti, které provázely rekonstrukci železniční trati Mšeno – Mělník, jsou – zdá se – zažehnány. O zmiňovaný úsek se nyní v odpovídajícím pracovním nasazení starají dvě firmy. Část Mšeno – Lhotka má na starosti rakouská firma Strabag. O rozhovor, který mapuje dosavadní stav náročné rekonstrukce, jsem požádal stavbyvedoucího Petra Nováka.

Jak jste spokojen s dosavadním průběhem prací?
Zatím nám přeje počasí, také stroje dosud zvládají stálé zatížení. Díky tomu nejsme ve skluzu a dodržujeme stanovený harmonogram prací. Pokud půjde vše úspěšně dál, nic nestojí v cestě, abychom rekonstrukci zvládli do 15. prosince 2015, tedy se skončením platnosti starého jízdního řádu.

Musel jste se spolupracovníky řešit nějaký aktuální problém?
Dosud vše probíhá tak, jak má. Setkali jsme se s velkou vstřícností na všech dotčených úřadech. Když byl nějaký problém, operativně jsme ho vyřešili za pomoci státní správy jednotlivých obcí.

Opravdu jste zatím bez starostí?
Jenom zmíním složení podloží pod kolejemi. Původní stav z doby před druhou světovou válkou, kdy na jílové podloží byly dán vrstvy popílku a škváry, které byly překryty štěrkem. V době socialismu byly koleje ne zrovna kvalitně upraveny. Vybagrovaly se např. škarpy, které se každoročně zanášejí.

Úsek Nebužely – Lhotka, který vede skalní soutěskou, bude stavebně docela náročný, že?
Musím pochválit všechny vlastníky pozemků, kterými vede vlastní trať. Neměli jsme tu žádné potíže ani s jedním z nich. Pokud se pojedete podívat na trať v okolí Střem, uvidíte, jakým způsobem naši bagráci očistili kamenný zářez. Teď pracujeme na odvodnění trati.

Přesto si myslím, že mezi skalami to nebude jednoduché...
Máme stroj, který si s tím dobře poradí. Připravíme mu drážku, po níž stroj jede a za sebe klade vždy dvaadvacet pražců v jednom kusu. Poté na koleje vjede takový „pavouk“, který nakladené kolejnice zaklopí do pražcového roštu.

Karel Horňák