Zářijová cesta žáků naší mšenské základní školy začala vlastně již letos na jaře. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo dotační řízení mimo jiné na pobyty žáků v zahraničí, které jsou spojené s výukou cizího jazyka. Naše škola o tuto dotaci požádala. Zde musíme poděkovat panu učiteli Ing. Štefanovi Dvorščíkovi, který žádost zpracovával. Dotace nám byla na začátku letošních letních prázdnin přidělena. Pak začaly intenzivní přípravy (vyplňování dalších žádostí, výběrová řízení na dodavatele zájezdu a tak dále).

Přípravy úspěšně proběhly a tak mohlo 40 žáků naší školy spolu se třemi vyučujícími (Zdeňka Vyhlasová, Zdeněk Dvořák, Jan Podpěra) vyrazit v neděli 20. září na cestu.

Den první
Řidiči našeho zeleného autobusu nás bezpečně převezli přes Německo. Více už nestihli, protože nastala půlnoc.

Den druhý
V pondělí ráno jsme dorazili do francouzského Calais. Po pasové kontrole jsme nastoupili na trajekt, který nás odvezl do anglického Doveru. Naše první zastávka byla na doverském hradě. Hrad Dover je největší hrad ve Velké Británii, který hrál významnou roli nejen ve středověku, ale i v průběhu první a druhé světové války.

Poté nás autobus převezl do cílového města Hastings, kde na nás čekal mimo jiné pravý anglický déšť. Náš průvodce nás odvedl na prohlídku místních pašeráckých jeskyní. Pro zajímavost můžeme uvést, že pašování zboží do Anglie bylo v rozkvětu v době vysokých daní. Potom jsme si prohlédli zříceninu hradu Hastings. Části hradu se zřítily spolu se skálou do moře po dlouho trvajících bouřích. Nakonec jsme se pěšky dostali k naší škole, kde si nás rozebraly hostitelské rodiny.

Den třetí
V úterý dopoledne čekala naše žáky výuka anglického jazyka v místní jazykové škole Embassy. Po obědě jsme jeli do městečka Battle, kde se konala slavná bitva u Hastings. V tomto městečku jsme si prohlédli zajímavé muzeum novodobých dějin.

Poté jsme se přemístili do městečka Rye. Tam nám také pršelo. Přesto se nám návštěva města líbila - krásné domy, kamenné silnice i zajímavá historie. Co dokáže například příroda. Po jedné bouři se z města stal námořní přístav, který pak ale byl nánosy opět zrušen. Nyní je městečko 2 km od pobřeží.

Den čtvrtý
Ve středu dopoledne nás čekal výlet k Seven Sisters, což jsou bílé křídové útesy v místním národním parku. Čekala nás procházka po vrcholcích útesů k majáku. Ještě lepší snad byla chvilka strávená na kamenné pláži. Obdivovali jsme vlny, zajímavé kameny, zbytky lastur a mušlí. Ani se nám odtud nechtělo. Od středy jsme totiž měli krásné počasí a to moře. Po obědě žáky čekala další čtyřhodinová výuka.

Den pátý
Ve čtvrtek dopoledne se žáci naposledy účastnili vyučování v jazykové škole. Na závěr všichni dostali certifikát o absolvování kurzu. Odpoledne jsme vyrazili do města Brighton. Tam jsme nejprve vstoupili do „Sea World“, kde je mnoho akvárií s mořskými živočichy. Asi nejvíce nás zaujali žraloci a možnost si sáhnout na malé a živé mořské tvory jako hvězdice a sasanky. Potom jsme obdivovali „The Royal Palace“, který přebudoval anglický král na začátku 19. století jako své letní sídlo. Palác je totiž postaven v indo-saracénském stylu. Poslední zastávkou byl „Brighton pier“, neboli místní molo. Na molu je mnoho pouťových atrakcí a obchodů. Vedle mola žáci obdivovali pro nás poměrně vysoké vlny.

Den šestý
V pátek ráno jsme odjeli do Londýna, kde nás čekala devítihodinová přestávka na cestě zpět do Mšena. V Londýně jsme nejprve navštívili hrad Tower, kde jsme si prohlédli královské korunovační klenoty. Pak jsme se povozili lodí k „Houses of Parliament“, tj. k budovám parlamentu. Viděli jsme zblízka i známou věž se zvonem „Big Ben“. Po odpočinku v místním parku jsme přišli k Buckinghamskému paláci, kde má své sídlo anglická královna Alžběta druhá. Dále jsme si prohlédli Trafalgarské náměstí se sloupem, na kterém stojí socha admirála Nelsona.

Potom nás čekaly dvě přestávky, kde jsme si mohli koupit suvenýry a trochu jídla na cestu zpět. Na náš autobus jsme pak čekali poblíž nejvyšší anglické atrakce - London Eye. V půl deváté večer jsme konečně nastoupili do našeho autobusu. Před půlnocí jsme dorazili do Doveru. Na trajektu jsme zastihli začátek nového dne.

Den sedmý
Náš zelený autobus nás bezpečně převezl z Francie přes Belgii a Německo do České republiky. Odpoledne jsme se opět setkali s našimi rodinami. Jako celek musím hodnotit celou akci za velmi vydařenou. Žáci měli možnost se zdokonalit v angličtině nejen ve škole, ale i přímo v anglických rodinách. Vedle toho poznali množství zajímavých míst jedné části Velké Británie.

Jan Podpěra, učitel