Kokořínský Důl – V Kokořínském Dole se po roce opět odehrál podzimní jarmark. Na loukách vzdálených pět set metrů od středověkého hradu Kokořín se v sobotu 10. října od dopoledne až do soumraku procházeli mezi stánky řemeslníků dospělí s dětmi. Ty se každou chvíli zastavily, aby okusily práci kováře nebo hrnčíře, pracovaly na dřevěném bagru nebo malovaly dřevěné obrázky. A samozřejmě řádily na kolotočích a houpačkách.

Těšit se mohly i na jízdy vláčkem Kokoříkem, který vozil cestující kyvadlově po celý den mezi Kokořínským Dolem a hradem Kokořín. A jeho vagonky byly stále plné cestujících. U zastávky, z níž vyrážel, byla ohrada s ovečkami a vousatým kozlíkem. V cíli pak na hosty čekaly soutěže a prohlídky památky.

Hrad Kokořín, který leží na ostrohu pískovcové skály nad Kokořínským Dolem, pochází ze čtrnáctého století. V dobách, kdy se okolním krajem rád toulal básník Karel Hynek Mácha, už z něho zůstala jen zřícenina, již na sklonku devatenáctého století zachránil Václav Špaček. V minulém století památka patřila státu, v restitucích ji po dlouhém úsilí před devíti lety získali dědicové rodu Špačků a zachovali ji přístupnou pro veřejnost.

Petra Špitálská, Deník