Chorušice – Nakládání s bioodpadem obec před deseti lety řešila i zakoupením plastových kompostérů, které rozdala místním domácnostem. Zatímco povinné třídění bioodpadu dělá starosti mnoha obcím, Chorušice s likvidací posekané trávy, větví, listí a dalšího odpadu ze zahrádek i veřejných ploch problém nemají. Bioodpad z Chorušic i pod ně spadajících Choroušek, Zahájí a Velkého Újezdu končí na obecní kompostárně.

Podle chorušického starosty Martina Bauera obec bioodpad sváží už přes dvacet let, donedávna jí však stále scházela takzvaná koncovka. „Zpočátku jsme bioodpad od domů sváželi jen za pomoci vidlí a valníku, pak jsme si pořídili nesený nakladač. A touto technologií svážíme bioodpad v podstatě dodneška,“ řekl starosta a dodal, že pokud se bioodpad nechá ležet na jedné hromadě bez překopání, ve spodních vrstvách zůstane dlouhou dobu téměř nezměněn.

To byl také důvod, proč se obec rozhodla zřídit si kompostárnu na vlastním pozemku vedle bývalého kravína ve Velkém Újezdu. „Pro potřeby kompostárny, která je v provozu od letošního jara, jsme zakoupili překopávač kompostu, který kompost v pásových hromadách rozseká a promísí. Díky tomu vznikne už po dvou překopáních pěkný materiál a po třetím už je to kvalitní kompost,“ popsal starosta takzvanou koncovku systému nakládání s bioodpadem.

Obec sváží bioodpad od domů na jaře a na podzim. V období mezi svozy mohou lidé ve všech čtyřech obcích odpad ze zahrádek odkládat na vyhrazená místa, odkud je pak pracovník obce odveze do kompostárny. „Funguje to bezvadně. Musím občany pochválit, že na deponie opravdu odkládají jen bioodpad,“ připomněl starosta Bauer.

Nakládání s bioodpadem obec před deseti lety řešila i zakoupením plastových kompostérů, které rozdala místním domácnostem. „Není to dlouhodobé řešení, protože se mnohokrát přemrzlý plast, z něhož jsou kompostéry vyrobeny, začal rozpadat.“

Chorušice pro svou kompostárnu plánují další vylepšení. Letos obec požádala o dotaci na mobilní drticí zařízení.
„Je to drticí vůz za traktor o obsahu devět kubíků, který rozmělní i hrubší odpad, jako jsou větve a roští, důkladně je promísí a vyklopí na pásové hromady v kompostárně. A vůz má navíc i vlastní ruku, kterou je možné materiál do vozu nakládat,“ přiblížil starosta obce, která vyrobený kompost používá na svých pozemcích.

Jiří Říha