Lobeč - Z původních více než šedesáti komínů s vodojemy na našem území se do dnešních dní dochovalo pouze jednadvacet. A většina z nich přitom ztratila svou původní funkci. To je anotace k výstavě Tovární komíny s vodojemy - současnost a budoucnost, která se v sobotu 5. září v 18 hodin otevře v lobečském pivovaru. Výstavu, kterou pořádá ČVUT v Praze a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, bude možné shlédnout do 8. listopadu.                                     

(jř)