Je tu záři a chtělo by se mi napsat: „Léto budiž pochváleno.“ Ovšem nevím, jestli by letos nebylo vhodnější použít slova klasika (V. Vančury): „Tento způsob léta zdá se mi býti poněkud nešťastným.“ Každopádně je tu září, které je asi nejen pro mě synonymem nového školního roku. Protože, co si budeme povídat, už se jistě nejen já těším, až tichá, klidná, svým způsobem smutná škola ožije smíchem našich žáčků. Jsem moc ráda, že opět přivítáme nové prvňáčky, že si naši školu zvolilo mnoho žáků z okolních škol, kteří přicházejí především do šestého ročníku, jsem ráda, že si naši školu zvolili i další nově příchozí žáci. Věřím, že po letošním horkém létě se většina žáků a jistě i moji kolegové těší na nová „dobrodružství“ v novém školním roce. Stojí před námi několik organizačních opatření týkajících se vnitřního režimu školy. Dále realizace projektů, do kterých jsme se přihlásili a které nám byly odsouhlaseny, například výjezdy vyučujících a později i žáků do zahraničí, konkrétně na jazykové kurzy do Anglie, realizace čtenářských dílen ve škole. Dále jsme se stali pilotní školou projektu Hodina TV navíc. Dalším letos realizovaným projektem budou Zmizelí sousedé. Stojí před námi mnoho úkolů, ale ten hlavní je učit, naučit a naučit se... Věřím, že společně s kolegy, žáky i rodiči vše zvládneme na jedničku.                  

Jiřina Trunková, ředitelka ZŠ Mšeno