Šestidílný seriál o knihách s tematikou druhé světové války uzavřeme knihou Jiřího Šulce (1969), nazvanou Dva proti Říši (2007).

Znalci historie jistě vydedukují, že oni dva z titulu jsou Josef Gabčík a Jan Kubiš, skupina Anthropoid. Pro ty, kteří se historii nevěnují, připomínáme, že jde o parašutisty, kteří byli naší exilovou vládou v Londýně pověřeni provedením atentátu na SS - Obergruppenführera Reinharda Heydricha, zastu-pujícího říšského protektora.

Jiří Šulc ve své prvotině těží ze svého zájmu o druhou světovou válku a nabízí opravdu propracovaný historický román, zaplněný postavami, které skutečně existovaly. Kniha přináší podrobný pohled na situaci v naší zemi během Heydrichovy hrůzovlády, líčí i nelehká rozhodnutí exilové londýnské vlády a zpravodajské služby, nevyhýbá se ani popisům gestapáckých vyšetřovacích metod, vykresluje situaci lidí v Praze a celém protektorátu, zhmotňuje atmosféru strachu, která pokrývá zemi v reakci na novou vlnu poprav, kdy se na předních stránkách novin dennodenně objevují nová a nová jména popravených a kdy nikdo nezná dne ani hodiny.

Jiřímu Šulcovi se podařilo napsat román, v němž zachytil hrdiny odboje, parašutisty, představitele vlád a další jako reálné postavy, v jejichž nitru se mísí statečnost, odvaha i odhodlání se slabostmi, starostmi, strachem. Přestože jde o poměrně známá fakta, kniha rozhodně nenudí, ba naopak. Díky hlubokému studiu pramenů i novějších poznatků vzniklo dílo, které se čte jedním dechem.

Osu vypravování tvoří strhující příběh odvahy, statečnosti, touhy po svobodě, odhodlání a současně i příběh o zradě a smrti. Je to příběh z naší minulosti, který však nabízí spoustu paralel k dnešku i spoustu otázek.

Jak by se zachoval každý jeden z nás tváří tvář hrozbě smrti? Kde jsou hranice lidského odhodlání? Kolik se platí za zradu? Jak vysoká je cena za svobodu? I tyto otázky vás budou napadat při čtení Šulcova románu.                    

(vkv)