Kadlín - Nejen ve městě a velkých obcích, ale i v malém Kadlíně se dohodla skupina seniorů, že se budou scházet a že naplní svůj čas  vzdělávací činností, cestováním po okolních památkách a v rámci svých možností i tvůrčí činností.

Na ustavujícím jednání, které se uskutečnilo 19. března letošního roku, byl schválen název „Sdružení seniorů Kadlín z. s.“  Aby organizace
seniorů mohla řádně fungovat, byly schváleny Stanovy spolku, dále byl zvolen tříčlenný výbor a podána zpráva o dosavadní činnosti přípravného výboru.

Předsedkyní Sdružení seniorů byla zvolena paní Jitka Nová. Bylo odsouhlaseno pravidelné setkávání každý druhý čtvrtek v knihovně obce a spolek získal souhlas obecního úřadu s bezplatným užíváním knihovny obce.

Také jsme schválili měsíční příspěvek na činnost ve výši 50 korun, pro který hlasovalo dvanáct přítomných, jeden se zdržel hlasování. Členem může být každá fyzická osoba starší 60 let a invalidní důchodce, který podá písemnou přihlášku a zaplatí členský příspěvek.

Hlavní činnost spolku je zaměřena na pořádání pravidelných schůzek, setkání, pořádání besed, přednášek a dalších vzdělávacích aktivit, organizaci poznávacích výletů, návštěvy kulturních akcí a na organizaci ozdravných a rekondičních činností.

Jsme dobrovolná nevládní a nezisková organizace, která svou činnost zaměřujeme na obranu práv seniorů, proti sociálnímu vyloučení a na podporu smysluplného využití volného času seniorů. V rámci svých možností podpoříme společenské aktivity obecního úřadu.

Za krátký čas naší existence máme již za sebou řadu akcí. S paní PhDr. Miloslavou Havlíčkovou, ředitelkou Regionálního muzea
v Mělníku, jsme virtuálně cestovali po Aljašce, s Václavem Zemanem a jeho videem  pak v Dominikánské republice a v Lybii. S obvodním lékařem MUDr. Tomášem Křejčím jsme besedovali o našem zdraví a neduzích seniorů. Zajímavá byla i diskuze s našimi mšenskými lékárnicemi nejen o lécích a vitamínech, ale i o potravinových doplňcích.

Výlety zajištěné osobními auty se uskutečnily do muzea kočárků v Mělníku a na hrad Houska. Oba výlety byly přijaty velmi příznivě. Pod slovem Houska si každý z nás představí chutný pekárenský výrobek. Ta naše houska byla z kamene, dokonce přímo ze skály. A  skálu nelze jíst. Proto jsme při cestě z Housky zastavili v hospodě pod Houskou, abychom naplnily naše prázdné chuťové pohárky. A  udělali jsme dobře. Příjemné prostředí, milá obsluha a výborné jídlo.  Doporučujeme udělení „Michelinské hvězdičky“. Zastavte se tam i vy, ostatní návštěvníci kamenné Housky.

Pro velké vedro se odložil výlet do pivovaru a muzea Eduarda Štorcha v Lobči. Velmi rádi se účastníme i programů Domova seniorů ve Mšeně, jako byla akce s Josefem Zímou a Hanou Křížkovou.

V obci máme celkem 34 seniorů, v našem spolku je prozatím zapojeno 14 členů a doufáme, že k nám za čas najdou cestu i další senioři. Pravidelně se nás schází 11 až 13 členů, občas to někomu nevyjde, třeba pro návštěvu lékaře.

Jako senioři jsme se aktivně zapojili do přípravy Dne květin, kdy jsme pro výstavu vytvořili 27 květinových kompozic. V Ledcích byl vyzdoben vánoční stromek. Za vedení paní Jany Císařové jsme  velmi zaujatě pracovali se senem a motouzem  a výsledkem byla  tvorba řady zdařilých figurek.

Naše setkání je vždy doplněno podáním kafíčka, čajíčku a originálních výrobků pro mlsné jazýčky. Svým kuchařským uměním se chlubí nejen kuchařky, ale i naši  páni senioři.

Velmi rádi bychom  uvítali informace o činnosti jiných seniorských klubů z našeho okolí, abychom si mohli vyměnit dobré, případně i špatné zkušenosti z naší práce.                    

Manželé Šestákovi