„FACELIFT“ je známým pojmem v automobilovém průmyslu a znamená změnu „tváře“ a vylepšení předchozího modelu – ten se posouvá do další generace. To samé se stalo i novinám, které právě držíte v ruce. Po několika letech úvah, jak bývalé Mšenské noviny zatraktivnit, se věci chopil z vlastní iniciativy novinář Jiří Říha (nyní šéfredaktor) a předložil nový koncept, který nyní představujeme. Změnil se papír, tiskárna, grafický vzhled novin i jejich záběr a obsah, to vše při stálé ceně. Kontinuita a serióznost periodika je zaručena v osobě předchozího šéfredaktora Karla Horňáka, jenž zůstává členem redakční rady a redaktorem, na nové impulsy se těšíme od nové členky redakce Vladislavy Kaulerové Vaňkové. Záměrem je vydávat noviny, které zachytí dění ve Mšeně a v okolních obcích a budou obsahově pestřejší a snad i čtenější. Doufáme, že svými postřehy budou přispívat i další starostové a autoři z okolí, a posílíme tak regionální vazby a vztahy. Pěkné čtení přeje

Martin Mach, starosta Mšena