Brusné – V neděli 7. června požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant znovuobnovené kapličce v Brusném. Kaplička je možná nadnesené slovo, spíše se jedná o svatý obrázek, ale to nic nemění na její kráse. O renovaci zchátralé řezbářské práce se zasloužil Okrašlovací spolek Pšovka, jemuž tak na seznam zachráněných památek Kokořínska přibyla další položka.

Restaurátorské práce provedl člen spolku, restaurátor Michal Jiskra, který také na slavnosti posvěcení kapličky o tajích své profese krátce pohovořil. Úvodního slova se zhostil stávající předseda Okrašlovacího spolku Josef Paclt, jenž vylíčil motivy, které vedly k záchraně této drobnůstky lidové architektury.

Vrchol slavnosti představoval projev litoměřického biskupa, Mons. Jana Baxanta. Ten promluvil o potřebě člověka dělat malé, drobné věci, neboť právě z takových maličkostí a malých radostí se podle něj skládá lidský život. Jeho řeč byla nefalšovaně srdečná, a jak se zdálo, nebyla ani nijak připravená, přesto dokázala zaujmout a vyvolat souhlasné pokyvování v řadách přihlížejících. Poté byla kaplička vysvěcena.

Závěrečnou řeč pronesl mšenský starosta Martin Mach. Slavnost požehnání kapličky proběhla za účasti zhruba třiceti lidí z Kokořínska, především členů Okrašlovacího spolku, ale i zastupitelů obcí regionu.     

(vkv)