Štolc Emil (* 28. 10. 1888 Chorušice † 1. 7. 1940 Nový Vestec u Staré Boleslavi), lidový skladatel, kapelník. Absolvent Státní konzervatoře na křídlovku a posléze vojenský kapelník v Kutné Hoře a Brandýse nad Labem, dále dirigent sokolské hudby a kapelník Národní gardy v Praze. Od roku 1912 nakladatel hudebnin v Praze, vydával Hudební listy, sestavil Sborovou školu pro dechové nástroje, skládal pochody, tance a směsi lidových písní.

Šubert Václav (* 9. 7. 1825 Kadlín † 21. 2. 1885 Krabčice), evangelický farář. Po obecné škole v Kadlíně studoval gymnázium, dále filozofii na UK v Praze a bohosloví ve Vídni, byl evangelickým farářem, pedagogem a spisovatelem. Vydával časopisy Hus a Hlasy ze Siona, psal do Evangelických listů, kromě poezie se věnoval komponování duchovních skladeb. Byl farářem v Mělnickém Vtelně a Černilově. Od roku 1862 působil jako evangelický farář v Krabčicích, kde založil výchovný ústav pro dívky, první evangelický ústav v Čechách. Jeho zásluhou došlo ke stavbě zdejšího evangelického kostela a opatrovny. Sepsal kázání k úmrtí literárního historika Václava Hanky (1791 – 1861) a redigoval evangelický kalendář Sběratel.

Kirnig Alois (* 10. 7. 1840 Praha † 25. 11. 1911 tamtéž), malíř. Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze. Po studijních cestách v Německu a Itálii si v roce 1866 otevřel vlastní krajinářskou školu. Často jezdil na Mělnicko a nechal se inspirovat zdejší přírodou, v jeho tvorbě se objevují mj. Mělník, Kokořín, Obříství, Chvatěruby a Veltrusy. Kromě výstav doma své obrazy vystavoval ve Vídni a Drážďanech.

Konětopský Václav, JUDr. (* 31. 7. 1850 Mšeno † 18. 5. 1934 Poděbrady), advokát, literát. Studoval jako jeho starší bratr Vojtěch klasické gymnázium v České Lípě a Litoměřicích, potom práva v Praze. Advokátní praxi provozoval na více místech v Čechách, nejdéle v Klatovech. Všude se také zapojoval do vlasteneckého hnutí a byl zvolen čestným předsedou Literární obrozenecké jednoty.

Zdroj: M. Sígl - Kdo byl a je kdo