Kadlín – Obec Kadlín s přilehlou vsí Ledce se zdají být vesnicemi s malým počtem obyvatel. Možná ten dojem vzbudí neobývané domy na jejich okrajích. V Kadlíně s Ledci ovšem už řadu let probíhá přirozený přírůstek obyvatelstva. Nezažívají, v České republice tak běžný, odliv mladých za prací a jiným stylem života do měst. Naopak se do vesnice z měst několik mladých rodin přistěhovalo. Rodiny, které k obci nevážou žádné předchozí vztahy. Původní rody a rodiny se rozrůstají o nové potomky.

Viditelné je mládí obyvatelstva na akcích pořádaných převážně pro děti: pálení čarodějnic s lampionovým průvodem, letos obnovená tradice dětských dnů, letní vystoupení divadelního souboru Ty-Já-Tr, soutěže při Jakubské pouti, mikulášská nadílka a poslední v roce rozsvěcení vánočního stromu na návsi v Kadlíně. Sejdou se nejen děti a rodiče, ale i prarodiče.

Rodinné klání se odehrálo při letošním Dni dětí. Tradiční soutěže se ovšem nekonaly. Salem Termanini, který se ujal organizace tohoto dne, připravil pro skupinky dětí napínavou cestu za pokladem. Pátrání po indiciích, jejich luštění a dohledávání pokladu po celém Kadlíně. Ty nemladší provázeli rodiče, kteří tak svou hravost mohli schovat za doprovod svých dětí. Jedinými atrakcemi tak byla střelba z paintballových zbraní a návštěva profesionálních hasičů z Mělníka, kteří pomohli za asistence dětí omýt pestrobarevné stopy po střelbě.

Při vyhlašování nejúspěšnějších týmů a předávání cen všem dětem se přišli podívat na své ratolesti i prarodičové. Na podvečerní diskotéce se zavrtělo pouze pár nejmenších. S padajícím soumrakem se postupně změnil hudební žánr a taneční parket obsadily děti blízko věku plnoletosti. Dětský den je minulostí, zůstane v paměti nejen dětí jako další z povedených akcí, kdy se sešla většina vesnice. Už teď spřádáme plány na další. V červenci se chystáme na Jakubskou pouť. Snad všem věkovým skupinám nabídneme uspokojivou zábavu.         

J. Drechslerová