Mšeno – Neočekávané se stalo skutečností a po roce práce Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí a jeho příznivců se opravdu bude v přírodním divadle v lesoparku Debř ve Mšeně hrát. Premiéry se chopilo Nové divadlo Mělník, jehož herci uvedou hudební pohádku Květ zapomnění. Všechny srdečně zveme na slavnostní otevření, které se uskuteční 12. července v 15 hodin. A tímto moc děkujeme všem příznivcům za podporu a pomoc při uskutečnění jednoho snu.

Jak to všechno začalo? Před třemi lety se Okrašlovákům zželelo divadla, tedy ruiny, která na místě původní budovy zůstala.  Obnovit divadlo v původním rozsahu již nebylo možné a ani žádoucí. Rozhodli se, že se místo upraví a technicky zabezpečí proti další destrukci.

Po pár neúspěšných pokusech o granty v různých nadacích se spolku v loňském roce podařilo získat grant od nadace ČEZ. Tato první finanční podpora zahájila obnovu. A postupně akci ještě podpořila 1. chorušická, a. s. a Středočeské vodárny, a. s. Postup prací navrhl architekt Jan Pustějovský z Lobče a po konzultaci se starostou města Mšena Martinem Machem stavba začala.

Obnova divadla se realizovala v rámci veřejných brigád okrašlovacího spolku a jeho příznivců pod autorským dozorem architekta. Cílem bylo stavbu zabezpečit a zajistit, aby se dál nerozpadala.  „Chtěli jsme vytvořit bezpečné místo, kde si odpočine turista a kde bude možné pořádat kulturní akce pod hvězdami,“ říká předseda okrašlovacího spolku Jiří Říha.

V další fázi bude u divadla instalována informační tabule, aby si kolemjdoucí konečně mohli přečíst, k čemu že to dokráčeli. A do budoucna bude ještě třeba opravit spodní zídku. Stavba v průběhu vyvolávala velké emoce z různých stran. Faktem je, že divadlu, jak pozůstatkům po něm říkáme, se obnovou prodloužil život. A jestli je to hezké? Posuďte sami. Přijďte se podívat a napište nám. Budeme rádi za každý váš podmět, radu nebo pomoc.

Zuzana Říhová