▪ Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.

▪ Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.

▪ Slunce peče - déšť poteče.

▪ Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.

▪ Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.

▪ Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.

▪ V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!

▪ Jaký červenec, takový leden.

▪ Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

▪ Co červenec končí, srpen začíná.