Letošního ročníku, který byl na doporučení České komise pro UNESCO a na počest vyhlášení roku 2015 Mezinárodním rokem světla zasvěcen tématu SVĚTLO, se zúčastnilo 21 380 dětí ze 71 zemí světa.

Josef Zedník, předseda porotyCenu poroty, která je udělována školám za trvalou, cílevědomou a kvalitní práci s dětmi, získala v letošním roce za Českou republiku Základní umělecká škola Mšeno, která představila až neuvěřitelně bohatou a zajímavou kolekci, která jednoznačně přesahovala ostatní rozsahem použitých technik jak v plošné, tak i v prostorové tvorbě. Je třeba dodat, že škola se již řadu let nebojí experimentovat, hledá netradiční, nové cesty a výtvarné možnosti a ve své práci využívá vedle klasických materiálů také sklo, kov, plast či digitální technologie.

Porota opět připomíná, že dobré práce žáků odrážejí beze vší pochybnosti také vedení ze strany výtvarných pedagogů, a to i ve smyslu pojetí tématu a vypovídají o tom, s jakou intenzitou a v jakém časovém úseku se děti tématem zabývaly, protože kvalitní výsledek nevzniká nahodile.

ZUŠ Mšeno získala Cenu poroty a zároveň 5 individuálních medailí – za grafiku Eliška Hlavatá a Lucie Vašíčková, za kombinovanou techniku Anna Roubová, Jana Roubová a Klára Zelenková, 3 medaile škole za kolekce grafiky, fotografie a kombinované techniky a 33 čestných uznání. Srdečně gratulujeme.

Josef Zedník, předseda poroty 43. ročníku MDVV Lidice, a Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice