Město Mšeno, Komise pro místní agendu MA 21 a NSZM si Vás dovoluje pozvat na veřejné setkání na téma „Nakládání s odpady“. Místo konání: zasedací sál na MěÚ Mšeno
Doba konání: pondělí 1. 6. 2015 od 17 hodin
Program:
1) Změny systému nakládání s odpady ve městě + zapojení podnikatelů.
2) Vývoj celostátní a krajské koncepce nakládání s odpady.

Zveme všechny občany města na toto setkání.