Rokos Teodor (* 5. 6. 1865 Mšeno, † 19. 12.1954 Kostelec nad Labem), teolog, hudebník. Vynikl ve hře na violoncello, napsal četné skladby violoncellové, klavírní, chrámové, jakož i fantazie na české lidové písně.
Hák Antonín, MUDr. (* 9. 6. 1810, † 28. 6. 1892 Mšeno), lékař, kulturní a osvětový pracovník. Svou lékařskou praxi zahajoval ve Mšeně, kde byl spoluzakladatelem Měšťanské besedy, Čtenářského spolku a nedělní školy pro šíření vědomostí řemeslnické mládeže. Za své vlastenecké smýšlení byl pod policejním dohledem. Od roku 1850 byl zvolen radním obecního výboru ve Mšeně, založil vlastenecký spolek Slovanská lípa a řídil zde ochotnické divadlo. Vytvářel též názvosloví v tělocviku a šermu.
Fryč Jiří (* 14. 6. 1935 Mšeno † 21. 3. 1991 Nový Jičín), neprofesionální archeolog. Byl vyučen kuchařem – číšníkem, ale patřil záhy k předním neprofesionálním archeologům. Založil kroužek v Příboře, kde působil, prováděl průzkum, sběr a záchranu nálezů na Novojičínsku a v okolí Lipníku nad Bečvou. Spolupracoval při tom vždy s odborníky, kteří psali o jeho nálezech v odborném tisku.
Hejman Jan (* 23. 6. 1890 Řepín † 16. 8. 1957 Liberec), filmový pracovník. Ve 30. letech minulého století byl pracovníkem ministerstva školství a národní osvěty, od roku 1935 předseda Filmového studia Barrandov. Během nacistické okupace člen dramaturgického sboru National – filmu, v roce 1945 vrchní odborový rada ministerstva informací a osvěty a v roce 1948 předseda filmového cenzurního sboru, kde vystřídal Vítězslava Nezvala (1900 – 1958).
Lušovský Oldřich (* 29. 6. 1925 Mšeno † 29. 7. 1986), akademický malíř. Byl ředitelem Lidové školy umění (nynější Základní umělecké školy) ve Mšeně. Obýval chalupu v Olešně na Kokořínsku, kde měl svůj ateliér.
Zvěřina Ladislav Narcis (* 20. 10. 1891 † 29. 6. 1980), prozaik, literární kritik, překladatel. Pracoval v Památníku národního písemnictví. Je autorem tetralogie o M. R. Štefánikovi (1880 – 1919), překládal slovenská díla do češtiny. Knižně vydal několik sbírek básní a próz (Česká rapsodie, Bili nás pruty železnými, Před branou života), napsal též veselohru Karlův křest na Mělníce, dále básně věnované pobytům K. H. Máchy v našem kraji, Jestřebici a Kokořínu.

Zdroj – M. Sígl: Kdo byl a je kdo (Mělnicko – Kralupsko – Neratovicko)