Mšenské noviny uvádějí seriál o knížkách, které mapují naše dějiny

Téma 2. světové války, od jejíhož konce uplyne letos 8. května 70 let, nepřestává drásat mysl spisovatelů. Svědčí o tom řada titulů, které se touto problematikou zabývají i na počátku 3. tisíciletí. V následujících měsících budeme přinášet krátké recenze na některé z těchto knih, jež jsou k zapůjčení v místní knihovně.

Krásné zelené oči
Když si vzpomenu na spisovatele Arnošta Lustiga (1926 – 2011), vybaví se mi jeho usměvavý vrásčitý obličej s laskavýma očima a především jeho úžasný smysl pro humor. Ale vtipkující Lustig, to je jen jedna tvář tohoto světově ceněného spisovatele. Druhou představují jeho knihy, z nichž se většina dotýká okupace a židovské problematiky. Mezi dnes již klasická díla s okupační tematikou patří novely Dita Saxová (1962) a Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou (1964), obě syrově zachycující zvrácenost 2. světové války, potažmo války obecně. Že je Lustig mistrem v psychologickém ztvárnění výrazných ženských postav, dokázal i v novějším díle Krásné zelené oči (2000), které najdete mezi tituly mšenské knihovny.

Krásné zelené oči – to je také jméno hlavní hrdinky tohoto románu, které získává poté, co se, ač Židovka, shodou náhod ocitne v polním nevěstinci Nr. 232 Ost. Krásnýma zelenýma očima máme možnost nahlížet na svět, jenž působí ve své zvrácenosti až groteskně, fantaskně, svět, v němž je za krásné považováno vše, co odporuje mravnosti, svět v letech 1939 – 1945, svět, v němž se zhroutily všechny lidské jistoty a hodnoty, svět, který jako by vystoupil z Dantova Pekla.

Budete otřeseni. Ale být otřesen je nutné, protože rysy těch hauptmannů a obersturmführerů, již projdou náručí patnáctileté polní prostitutky a kteří s jejím tělem nakládají jako řezník s kusem masa, nalezneme u nejrůznějších „bojovníků“ i v současnosti. Lustigovi se podařilo napsat ryze aktuální knihu, i když se její děj odehrává před sedmdesáti lety. V příběhu Kůstky, Hanky Kaudersové, nalezneme mnohou paralelu k dění kolem nás. Boj o moc totiž neskončil.

(vkv)