Nová výsadba na náměstíNová výsadba na náměstíNová výsadba na náměstí
Péče o nové výsadby stromů v našem městě

Vážení občané,
jak jsem již avizoval v podzimních MN, došlo dne 24. dubna k průzkumu stavu stromů na náměstí a zatím k výměně dvou kusů. Jednalo se o dohodnutou akci se zahradnickou firmou, která stromy v rámci revitalizace sázela a u které jsme v loňském roce reklamovali stav některých z nich.
Nová výsadba na náměstí
Po několika jednáních zaujala firma vstřícný postoj a vyměnila dva jírovce za pomníkem, kterým se velmi nedařilo a byly něčím napadeny. U ostatních stromů ve vzájemné spolupráci s touto firmou, autory projektu a městskými službami došlo k sondám u výsadbových jam, které potvrdily nevhodnost výplně jam realizovaných stavbou. Stávající výplň způsobuje špatnou propustnost pro vodu, a tedy malý efekt zalévání, čímž se stromům hůře daří.
Nová výsadba na náměstí
Pochybení při zásypu výsadbových jam stavební firma odmítá, což dokládá zápisem ze stavebního deníku, který však nikdo za město nepodepsal a do nedávné doby neviděl. Pro obtížnou komunikaci s firmou jsme se rozhodli vyměnit výplň jam vlastními silami, což proběhne v nejbližších týdnech, až připravíme vhodný materiál. Zároveň dojde na radu odborníků i k ošetření kmenů stromů doporučeným nátěrem.

Na podzim ještě dojde v rámci reklamace k narovnání jedné lípy a další bude přizdvižena, neboť zde došlo k sedání podloží výsadbové jámy – nyní již pro to není vhodná doba. Všechny tyto akce směřují k tomu, aby se provedeným výsadbám na náměstí dařilo a zdárně se rozvíjely.

Zároveň jednáme se zahradníkem, který by měl odborně vést městské zaměstnance při údržbě zeleně a odborným okem sledovat stav nových výsadeb, abychom včas přišli na případné problémy a přijali adekvátní opatření.

Martin Mach, starosta města
Foto: Aleš Vik